Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria de Festes


MEMÒRIA

Per a tenir una visió més pròxima a la realitat de la Regidoria de Festes, haurem de partir de les quantitats del pressupost de l'any 2011 i la despesa real produïda en l’any esmentat. No s'entén aquest nou pressupost sense tenir en compte el punt de què partim en la seua realització.

L'any 2011 la realitat pressupostària estava dividida en onze partides generals, que ascendien a la quantitat de 645.765 euros.

Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria

En el moment d'accedir el nou govern municipal, aquestes partides pressupostàries tenien la quantitat de 36 euros. Amb les dades que tenim a dia de hui, la despesa real que es va realitzar en 2011 va ascendir a 789.112,03, tot això a pesar de les retallades realitzades en les despeses, com destaquem les de la partida de Nadal-Reis. Podem observar que la diferència entre el que hi ha en el pressupost i el que realment es necessita per a donar una viabilitat a aquesta Regidoria és extremadament elevada. Com que hi ha tan poca quantitat en el pressupost de 2011 (36 euros a juliol), totes les quantitats gastades s’han arrossegat com a OPA, el que comporta que la Regidoria tinga un pressupost bloquejat.

Per això, s'ha reduït el 30% de la quantitat que realment s’ha gastat en 2011 en una gran part de les partides, com ara: Romeria de la Verge dels Lliris, Sant Maure, Jesuset del Miracle, Setmana Santa, Fontilles, Nadal-Reis Mags. En altres, la reducció oscil·la entre el 50% i el 55%, com ara la de la il·luminació de Nadal. En un altre capítol, destaca la de la subvenció de l'Associació de Sant Jordi, que experimenta una reducció de 2.000 euros i passa a tenir 100.000 euros. Hi ha una nova partida que és la subvenció al MAF. Aquesta novetat ve donada per la reducció que ha realitzat l'Ajuntament en les partides destinades al manteniment del personal de la Fundació Pont de Cultures. S'ha considerat que des de l'Associació de Sant Jordi es va a haver d'assumir gran part d'aqueix treball i d'aqueixes despeses de llum, de manteniment, d’activitats i, per tant, es crea aquesta partida per ajudar a sufragar una xicoteta part del que en anys anteriors assumia l'Ajuntament per mitjà de la Fundació.

Un altre increment ve donat per la partida de carnestoltes. Una vegada realitzades les despeses, des de la Regidoria hem incrementat aquesta partida reduint-ne despeses i amb la quantitat que queda que afegim al pressupost. Les noves partides Fontilles i Setmana Santa també han patit una retallada del 30% però fora de l'habitual partida en què es trobaven.

La partida de Festes de Sant Jordi ha sofrit una retallada menor, ja que aquesta partida presenta tota la despesa habitual i reduïda al màxim per part de la Regidoria però les quantitats fixes que costen les nostres festes són les que sol·licitem en els pressupostos.

La partida Alcoi te mueve ha quedat eliminada d'aquest pressupost a pesar que les OPA d'anys anteriors han sigut assumides per la Regidoria. Enguany estarà en altres regidories més adequades que en la de Festes.


Jordi Martinez
Regidoria de Festes