Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria de Patrimoni Històric


MEMÒRIA

El patrimoni històric i cultural de la ciutat és molt ric i divers: abasta des dels camps de la prehistòria i l’arqueologia, passant per l’evolució urbana i les seues singularitats, fins a arribar als temps més actuals relacionats amb la industrialització i l’arqueologia industrial. La ciutat d’Alcoi és, en aquest sentit, perfectament monumentalitzable o musealitzable. A aquest ric patrimoni s’uneixen dos elements més, restaurats per la Fundació La Llum de les Imatges: el que fou la capella de l’antic asil (o de los pobres en l’argot popular) i l’església de la Mare de Déu, tots dos edificis dessacralitzats.

Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria

Aquest departament és conscient de les limitacions pressupostàries i, per això, ha volgut almenys crear algunes partides noves per a poder intervenir mínimament en els diferents fronts que puguen presentar-se, sobretot si sorgeix alguna urgència, com per exemple per al manteniment inicial dels dos edificis esmentats que s’han incorporat al patrimoni municipal.

Per una altra banda, i com que cal proporcionar una seu expositiva als dos BIC immaterials reconeguts, el Tirisiti i la Cavalcada, començarem enguany amb una modesta exposició sobre el tema, de caràcter temporal (de novembre a gener), en l’església de la Mare de Déu, per a complementar l’oferta turisticocultural dels mesos que s’ofereix el Tirisiti. L’experiència d’aquesta iniciativa servirà per a millorar el projecte general.

Per al Museu Arqueològic, una de les institucions de tradició més llarga a Alcoi i de més projecció exterior, s’ha fet un esforç de contenció de la despesa i s’han reduït al mínim aquesta. No obstant això, es troba molt limitat per a realitzar les seues activitats de projecció exterior (que donen rellevància al municipi): publicacions, quaderns didàctics, congressos, jornades de portes obertes, etc. La intenció és que en propers exercicis, si les circumstàncies han millorat, siga dotat una mica millor.

S’ajorna per a propers exercicis la inclusió de partides per a poder adquirir, bé algun element del conjunt del Molinar (declarat BIC), bé alguna casa obrera del barri antic i preparar-la. S’obre una partida per a un possible taller ocupacional. Del Castell de Barxell (BIC), s’ha demanat a la propietat que el cedisca a l’administració per poder buscar finançament públic per a la seua reparació (per exemple, l’1% cultural), sense resultat fins ara.

La confecció del catàleg de béns que cal protegir, impulsada des del departament i –de moment– per tècnics municipals, queda integrada dins les activitats de revisió del PGOU, tot i que pot tenir un tractament o procediment administratiu independent i diferenciat segons la legislació vigent.

Finalment, en aquest exercici començaran els treballs mínims de preparació de la recuperació del refugi del carrer Sant Tomás, que passa al proper exercici, i que servirà de recordatori dels 75 anys dels bombardejos d’Alcoi.


Paco Blay
Regidoria de Patrimoni Històric