Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria d'Igualtat


MEMÒRIA

Tot i que en aquesta Regidoria hi ha una disminució de l’1% respecte del pressupost anterior, enguany es realitzaran col·laboracions amb entitats que fins ara no disposaven de suport municipal i treballen activament en programes d’igualtat i de prevenció de violència de gènere.

Es programaran, a més, distintes activitats per a commemorar el Dia Internacional de la Dona, el Dia Mundial contra la Violència de Gènere i d’altres.


Anna Serrano
Regidoria d'Igualtat

Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria