Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria d'Urbanisme i Riscos Laborals


MEMÒRIA

Des de la Regidoria d’Urbanisme, aquest any es treballarà sobretot amb el dibuix del nou Alcoi:

  • La licitació del PGOU és una necessitat que té Alcoi des de fa mes de 10 anys i encara no s’havia començat. Aquest document relaxarà el futur creixement de la ciutat en els pròxims 15 anys, tant industrialment com en perímetre urbà. També tractarà de protegir l’entorn per evitar futures intervencions amb un interés únicament urbanístic.
Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria


Natxo Gomez
Regidoria d'Urbanisme i Riscos Laborals