Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria de Medi Ambient


MEMÒRIA

L’informe del Club de Roma Els límits del creixement, elaborat en la Conferència Mundial d’Estocolm sobre Medi Ambient el 1972, assenyalava la seua preocupació pels impactes que el model de creixement vigent estava tenint en el medi ambient. Per això, l’Informe Brundtland, elaborat per la Comissió Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament de les Nacions Unides el 1987, realitzava una primera definició del concepte de desenvolupament sostenible.

Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria

L’objectiu principal de la Regidoria de Medi Ambient és fomentar el desenvolupament sostenible per a millorar la qualitat de vida, reduir els impactes negatius sobre el medi ambient, disminuir la contaminació i promoure la regeneració dels ecosistemes naturals. Per això, les accions de l’àrea estan destinades principalment a millorar l’ambient atmosfèric, hídric, terrestre i energètic. Entre d’altres, algunes de les actuacions realitzades des de l’àrea són: la recollida i el tractament de residus, la reducció de la contaminació atmosfèrica, el control i tractament d’aigües, la millora de la biodiversitat i dels espais naturals i el foment de les energies renovables.

Les línies bàsiques que s’estableixen en el pressupost de 2012 reforcen l’interès del nou govern d’Alcoi per les polítiques ambientals. En concret, les següents:


Jordi Tormo
Regidoria de Medi Ambient