Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria de Cooperació, Solidaritat i Pau


MEMÒRIA

La Regidoria de Cooperació, Solidaritat i Pau és l’instrument d’aplicació de les polítiques d’atenció i realització d’accions en matèria d’immigració, cooperació internacional, promoció de la solidaritat, de la pau, etc. Des d’aquesta Regidoria es presten serveis de mediació, informació i assessorament a immigrants per a facilitar l'accés a les distintes àrees d'ocupació, educació, salut, infància i estrangeria dels nouvinguts. Es fomenta la participació i convivència entre la població local i immigrant i es promou l'accés als diferents recursos, treballant de forma coordinada amb l'equip de Benestar Social i amb altres entitats. És necessari destacar que des de la Regidoria es coordina l’Agència AMICS, servei d’atenció a la població immigrant, on es realitzen activitats formatives i de capacitació.

Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria

Una de les prioritats és fomentar la participació ciutadana. La Regidoria coordina actuacions i col·labora amb entitats, com són les associacions Ulpia Traiana (Romania), Ecuatorianos de Alcoi (Equador), l’associació de dones àrabs Puentes de Integración, Machu Picchu (Perú), Dajla Solidarios con el Pueblo Saharaui i l’associació gitana Kalochí Kaló, Cáritas Alcoi. A més, des d’aquesta Regidoria es coordina el grup sectorial treball d’immigració i col·lectius vulnerables del Consell del Benestar Social d’Alcoi.

Aquesta Regidoria col·labora estretament amb el finançament i la consolidació del projecte de cooperació internacional de l’Hospital El Carmelo de Moçambic. Es tracta d’un centre situat en Chokwe i que actualment disposa de 90 llits d'hospitalització per a adults i realitza 2.200 consultes externes al mes. L’hospital atén més de 4.000 malalts de SIDA amb tractament de fàrmacs antiretrovirals, dels que el 20% són xiquets. És, a més, el centre de referència del Districte del Programa Nacional per al Control de la Tuberculosi i Lepra i disposa d’una plantilla de 19 persones en total.

Per últim, des d’aquesta Regidoria es fomenta l’organització d’activitats de mediació interculturals en col·laboració amb altres entitats com són les Trobades per la Solidaritat, el Dia de la Pau i el Dia Mundial de la Diversitat, així com el voluntariat social.

Per tot això, les línies bàsiques que s’estableixen en el pressupost del 2012 reforcen les accions en aquesta matèria:


Jordi Tormo
Regidoria de Cooperació, Solidaritat i Pau