Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria de Política Lingüística


MEMÒRIA

La llengua és un dels principals trets culturals i de comunicació dels pobles. És una part important del seu patrimoni intangible. El valencià és la llengua del nostre poble, del poble valencià. I com a llengua, aquesta forma part de l’àmbit lingüístic català. El valencià, com a llengua, resulta de l’adaptació del català normatiu a una sèrie de particularitats lèxiques i ortogràfiques de l’espai valencià i agrupa les varietats nord i sud occidentals de la llengua comuna.

Alcoi és un municipi valencianoparlant i, per tant, el valencià és la seua llengua pròpia. L’Ajuntament d’Alcoi, com a administració més propera a la seua ciutadania, té el deure de fer-lo respectar, de protegir-lo i de fomentar el seu ús amb mecanismes i polítiques de promoció lingüística concretes.

Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria

Per tot açò, és voluntat d’aquest Ajuntament reforçar les polítiques de promoció i normalització lingüística per a promoure el seu ús oficial a l’Ajuntament d’Alcoi i al seu municipi. Com a eina d’aplicació d’aquesta voluntat manifesta, en aquest pressupost es concreten una sèrie de línies bàsiques que reforcen l’interès del nou govern d’Alcoi per aprofundir en la promoció i l’ús del valencià. En concret, les següents:


Jordi Tormo
Regidoria de Política Lingüística