Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria de Tercera Edat


MEMÒRIA

Les línies que s’estableixen en el pressupost per a 2012 obeeixen a l’objectiu general de millorar la qualitat de vida de la gent gran mitjançant activitats que fomenten l’envelliment actiu i l’autonomia dels nostres majors. Objectius concrets:

  • Potenciar la participació i integració dels majors en la vida de la comunitat.
  • Fomentar les relacions interpersonals i de convivència dels majors en el seu propi entorn.
  • Promoure activitats que previnguen el deteriorament físic o cognitiu, o ambdós alhora, associat al procés d’envelliment i afavorisquen l’envelliment actiu físic i emocional.
  • Crear espais nous per a la seua formació i temps lliure.
  • Promoure la consciència d’utilitat i autoestima dels majors.
Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria

El necessari ajustament econòmic a la baixa a què ens obliga la situació econòmica s’ha aconseguit amb l’optimització dels recursos que permeten mantenir el mateix volum d’activitats però amb un cost sensiblement menor.

Manteniment ordinari i lloguer dels centres de majors

Perseguint l’adequació progressiva dels centres de majors, s’ajusta a la baixa la partida assumint tan sols aquelles despeses necessàries per al funcionament normal d’aquestos. A més, s’assignarà una dotació econòmica a cada centre que es destinarà a les prioritats i mancances que els seus usuaris marquen per adaptar-se millor a la seua realitat.

Programació i activitats de tercera edat. Aules Tercera Edat.

S’han unificat ambdues programacions, amb la qual cosa s’han evitat duplicitats que malbaraten els recursos, i s’han mantingut totes les activitats, que s’organitzen en quatre blocs grans:

Altres activitats complementàries:


Sabina Gregorio
Regidoria de Tercera Edat