Presupuestos 2012

Está en: Áreas > Servicios Económicos > Presupuestos > Presupuestos 2012

Regidoria de Joventut i Infància


MEMÒRIA

Servei Transport Universitari (STU).

És el centre i la principal despesa de la Regidoria. Aquest servei es fa especialment necessari en aquestos moments de dificultats econòmiques per a les famílies que fan front, a més, a una pujada en les taxes universitàries. Aquesta partida té un lleuger increment respecte a 2011, necessari perquè, d’una banda, augmenten les despeses per l’increment d’usuaris i, d’altra, perquè s’arrosseguen factures pendents de pagament perquè no havien tingut suficient consignació econòmica en el pressupost de l’anterior govern, que aproximadament ascendien a 20.500 euros.

 
Memòria Regidoria Partides Pressupostàries Regidoria

Programació i activitats de Joventut.

Tot i haver-se revisat a la baixa els pressupostos inicials i les despeses de cada activitat, el discret increment econòmic d’aquesta partida respon a l’impuls que aquesta Regidoria vol donar a les activitats juvenils i l’establiment d’una adequada política de joventut, que treballe amb aquest col·lectiu i per les seues necessitats, tan important com històricament oblidat per l’Ajuntament, i base del futur de la nostra ciutat.

Resum d’activitats planificades:


Sabina Gregorio
Regidoria de Joventud i Infància