Gabinet de Valencià

Está en: Áreas > Gabinet de Valencià

Jornades de Sociolingüística

 

I Jornades de Sociolingüística. 'La llengua estàndard.' Alcoi, març de 1992. Gabinet municipal de normalització lingüística. 
II Jornades de Sociolingüística. 'L'ús social i el futur de la llengua.' Alcoi, 1993 
III Jornades de Sociolingüística. 'Normalització i planificació lingüístiques.' Gabinet municipal de normalització lingüística. 
IV Jornades de Sociolingüística. 'La política lingüística a l'estat espanyol: balanç i perspectives.' Gabinet municipal de normalització lingüística. 
V Jornades de Sociolingüística. 'Comunitat lingüística i espais comunicatius.' Gabinet municipal de normalització lingüística. 
Política i planificació lingüístiques. Toni Mollà 
La política lingüística a la societat de la informació. Toni Mollà. 
Ideologia i conflicte lingüístic. Toni mollà. 
Llengües globals, llengües locals. Toni Mollà.