Homologació i equivalències

Homologacions i equivalències

Els títols de coneixements de valencià, independentment d'on hagen estat cursats i de l'organisme oficial que haja fet les proves i haja donat el títol (excepte en el cas de la JQCV), tot i que són vàlids a la resta de l'estat,  per a ser reconeguts per l'Administració autonòmica de la  Comunitat Valenciana han d'estar inclosos en el registre de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Aquest registre només es fa automàticament en el cas que hàgeu fet l'examen a través de la JQCV, però NO per a la resta de títols. 

Per això, tant si heu rebut el títol per qualsevol EOI de tot l'estat, la Universitat o per organismes examinadors de la resta del territori (Catalunya, Illes Balears i Andorra) i voleu que se us reconeguen per a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, caldrà que feu el tràmit de demanar el registre de la titulació a la JQCV.  

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Equivalències (pdf)

Sol·licitud de registre de certificats de coneixements de valencià (pdf)