Legislació lingüística bàsica

Sobre aquesta pàgina

Recull principal de legislació i normatives en matèria lingüística relatives al valencià en l'àmbit autonòmic i municipal i, al català, en l'àmbit europeu i estatal.

Per facilitar la recerca, en aquest PDF hi trobareu els principals articles específics sobre el tema.

braç reial

Braç Reial de les Corts Forals valencianes (Joan de Sarinyena, 1591. Palau de la Generalitat Valenciana, València).

ÀMBIT EUROPEU

ÀMBIT ESTATAL

ÀMBIT AUTONÒMIC

ÀMBIT LOCAL