Homologació i equivalències

Homologació

D’altres estudis com ara

EOI (cal demanar-ho explícitament. Indicar la tramitació)

Universitats (Filologia Catalana) automàtic?

D’altres organismes oficials examinadors (Catalunya, les Illes i Andorra)

Tramitació: Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Equivalències

Ací teniu totes les equivalències possibles (pdf)

Sol·licitud equivalència (pdf)