Àgora

ÀGORA és un espai obert de promoció, integració i interrelació entre entitats i persones per tal de dissenyar un nou model econòmic a la comarca i posicionar Alcoi i la comarca com a referent de l'emprenedoria i la innovació a nivell nacional i internacional mitjançant l'assessorament, informació i qualsevol metodologia que genere nous valors econòmics i / o empresarials i fomente la innovació de les persones.

Objectius generals

  • La promoció econòmica en el sentit més ampli en la mancomunitat.
  • La promoció empresarial i la innovació i suport dels emprenedors i futurs emprenedors en totes les seves fases.
  • El desenvolupament de la comarca.
  • La promoció exterior.
  • El foment i la consolidació d'iniciatives empresarials basades en la nova economia, la investigació, el suport del coneixement i la R + D + I.

Tots aquests objectius generals es desenvoluparan en tres àmbits clarament definits: Les persones, les empreses i el territori.