Presentació

El Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, d'ara en avant PRTR, es configura com un instrument promogut a nivell de la Unió Europea orientat a mitigar els impactes de la Pandèmia COVID-19, així com a transformar la societat, amb els objectius de modernitzar el teixit productiu, impulsar la «descarbonització» i el respecte al medi ambient, fomentar la digitalització, i la millora de les estructures i recursos destinats a la investigació i formació, aconseguint en última instància una major capacitat de la societat per a superar problemes com la Pandèmia, conforme al marc establit en el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

En referència a aquest Pla de Recuperació es va publicar el 29 de setembre de 2021 l'Ordre HFP/1030/2021, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Orden HFP/1030/2021 (pdf)