Serveis Socials

Està en: Àrees > Serveis Socials > Gent gran

Centres municipals de gent gran

QUE SÓN?

Els Centres municipals de Gent Gran, de l’Ajuntament d’Alcoi, són establiments públics, en els quals, fonamentalment, es promou la convivència de les persones de la gent gran i la millora progressiva de la qualitat de vida a través de la participació en les diferents activitats que allí es realitzen. En l’actualitat n’hi ha cinc centres: 'Batoi', 'Zona Nord', 'La Plaça', 'Oliver' i 'Zona Alta'. Els centres disposen d’instal·lacions i mobiliari adaptats a les necessitats les persones de la gent gran: sales d’estar per a convivència, sala polivalent per a activitats diverses…

BENEFICIARIS-REQUISITS:

Poden ser socis d’aquests centres tots els jubilats, pensionistes i gent gran de seixanta anys que estiguen empadronats a la ciutat d’Alcoi. El fet de ser soci dels Centres municipals de Majors serà gratuït i per a això hauran d’acudir al Departament de Serveis Socials on se’ls farà un carnet de soci d’un dels cinc centres municipals.

SERVEIS:

Els serveis que l’Ajuntament posa a disposició dels associats en els centres són els següents:

INSTAL·LACIONS: