Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

Xarxes socials

Notícies

Informació pública de la proposta de Modificació Puntual del PGOU, en l'illa compresa entre els carrers Salvador Allende, Agres, Vistabella i Tibi, i els arts. 350, 469 i 473 de la normativa urbanística

Informació general

Museu Arqueològic

El Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alcoi s’encarrega del desenvolupament i de l’execució dels tres pilars que conformen aquesta matèria: el planejament, la gestió i la disciplina urbanística. Així mateix, i per mitjà de la Secció d’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), tramita les revisions d’immobles i les subvencions per a la rehabilitació de les façanes dels edificis.