Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Notícies

Informació pública de la proposta de modificació puntual del PGOU sobre la compatibilitat de determinades classes d'ús dotacional amb l'ús industrial

Informació general

Museu Arqueològic

El Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alcoi s’encarrega del desenvolupament i de l’execució dels tres pilars que conformen aquesta matèria: el planejament, la gestió i la disciplina urbanística. Així mateix, i per mitjà de la Secció d’Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), tramita les revisions d’immobles i les subvencions per a la rehabilitació de les façanes dels edificis.