Programació

En el 2011 l'Ajuntament d'Alcoi va iniciar una nova etapa en la gestió municipal començant a treballar en el futur de la ciutat a través d'un procés de Planificació Estratègica amb l'objecte d'establir el full de ruta que definirà el futur de la ciutat sota la marca “Alcoidemà”.

Dins d'aquest procés, es desenvolupa l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (d'ara endavant, EDUSI) per identificar els principals problemes i reptes que ha d'afrontar el municipi per assegurar un desenvolupament sostenible a llarg termini. L'aportació del personal tècnic de l'Ajuntament i diferents processos de participació ciutadana des de l'àmbit social i econòmic culminen amb un document que es presenta a la convocatòria de l'Ordre AP/1610/2016, de 6 d'octubre de la convocatòria per a la selecció d'estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020.

L'estratègia és aprovada definitivament el 21 de juliol de 2017 per la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses. L'estratègia suposa una inversió global de 20 milions d'euros, cofinançada pels fons europeus FEDER 2014-2020 per un total de 10 milions d'euros.

En aquesta web, els ciutadans pot trobar informació sobre l'estratègia EDUSI, els seus objectius, documents rellevants, execució dels projectes i notícies.