Inspecció General de Serveis

Està en: Àrees > Insp. General Serveis

Banners

Notícies

Aprovació de l'estructura de costos, estudi de viabilitat econòmica-financera i l'anteprojecte de construcció i explotació de les obres de proveïment i sanejament d'aigües del municipi d'Alcoi

Documentació de l'expedient:

Informació de talls en el subministrament de l'aigua potable