Cooperació

Els ajuntaments, amb els organismes que en depenen, disposen de serveis que s’encarreguen de l’atenció i realització d’accions en matèria social, de cooperació internacional, promoció de la solidaritat, de la pau, etc. L’Ajuntament d’Alcoi compta amb la regidoria de Politiques Inclusives, com a instrument d’aplicació d’aquestes polítiques de mediació i promoció, que centra, a més, la seua atenció en la població immigrant.

Des d’aquesta regidoria es presten serveis d’intermediació, informació i assessorament a immigrants per a facilitar l'accés a les distintes àrees d'ocupació, educació, salut, infància i estrangeria dels nouvinguts. Es fomenta la participació i convivència entre la població local i immigrant i es promou l'accés als diferents recursos, treballant de forma coordinada amb l'Equip de Serveis Socials i amb altres entitats públiques i privades.

Una de les prioritats per a l’Ajuntament d’Alcoi es fomentar la participació ciutadana. Des d’aquesta regidoria coordinem actuacions i col·laborem amb entitats. A més, es necessari indicar que des d’aquesta regidoria es coordina el treball del grup sectorial d’Immigració i col·lectius vulnerables del Consell del Benestar Social d’Alcoi.

L’Ajuntament d’Alcoi, a través d’aquesta regidoria, col·labora estretament en el finançament i la consolidació dels projectes de cooperació internacional que presenten les diferents associacions.

Per últim, des d’aquesta regidoria fomentem l’organtizació d’activitats de mediació interculturals en col·laboració amb altres entitats com són les Trobades per la Solidaritat, el Dia de la Pau i el Dia Mundial de la Diversitat, així com el voluntariat social.

Aroa Mira

Regidora de Polítiques Inclusives