Estadístiques de la població

Per procedència

Per edat i sexe

Altres

Població total: 29.829 Hòmens i 30.784 Dones

Les estadístiques s'han obtingut del Padró Municipal d'habitants d'Alcoi, de dades corresponents a data 1 de gener de 2021, actualitzades a data 30 de març de 2021.