Informació general

El Departament de Llicències i obertures de l’Ajuntament d’Alcoi s’encarrega de la tramitació de les llicències ambientals, comunicacions ambientals i de les llicències municipals d’obertura, regulades per la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. 

Així mateix, s’hi tramiten i resolen les denúncies que presenten els ciutadans per molèsties de sorolls, olors i altres relacionades amb activitats.

L’horari d’atenció al públic de l’Oficina de Llicències i obertures és de dilluns a divendres, de 10 a 14 hores.