Accessibilitat

Està en: Àrees > Accessibilitat

Accessibilitat

L'Ajuntament d'Alcoi s'ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web http://www.alcoi.org

Situació de compliment

Este lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

 1. Falta de conformitat amb el RD 1112/2018
  • Els vídeos amb àudio no proporcionen subtítols [requisit número 9.1.2.2 Subtítols (gravats) d’UNE-EN 301549:2019].
  • El menú de navegació no és accessible per teclat, de manera que tampoc no és possible desplegar els submenús associats [requisit número 9.2.1.1 Teclat d'UNE-EN 301549:2019].
  • En el portal hi ha continguts en valencià l'idioma dels quals no s'ha etiquetat correctament [requisit número 9.3.1.2 Idioma de les parts d'UNE-EN 301549:2019].
  • Hi ha camps de formularis que sol·liciten informació sobre l'usuari i no s'està identificant el propòsit de l'entrada [requisit número 9.1.3.5 Identificació del propòsit de l'entrada d'UNE-EN 301549:2019].
  • Hi ha camps de formularis o botons on el text visible que actua com la seua etiqueta no forma part del seu nom accessible [requisit número 9.2.5.3 Inclusió de l'etiqueta en el nom d'UNE-EN 301549:2019].
  • Podria haver-hi errades puntuals d'edició en alguna pàgina web.
 2. Càrrega desproporcionada
  • No aplica.
 3. El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
  • Podria haver-hi arxius ofimàtics en PDF o altres formats, publicats abans del 20 de setembre de 2018, que no complisquen completament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 29 de setembre de 2020.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 29 de setembre de 2020.

Observacions i dades de contacte

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades pel departament responsable de cadascuna de les àrees establides en el web.

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits indicats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment, es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

La reclamació pot ser presentada través de la Instància Genèrica de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi, així com de les altres opcions arreplegades en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d'Accessibilitat de l'Ajuntament d'Alcoi.

Contingut opcional

L'Ajuntament d'Alcoi disposa d’un producte de suport, la plataforma tecnològica InSuit, que afig a la pàgina web una capa d'informació semàntica que permet millorar de manera automàtica el compliment de moltes de les recomanacions del W3C en matèria d'accessibilitat web, i converteix el web en més accessible i usable.

InSuit està optimitzat per a les tres últimes versions (de número major) dels navegadors: Firefox, Google Chrome i Microsoft.