Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Oposicions

Presentació de sol·licituds preferentment mitjançant seu electrònica.

Presentació presencial amb cita prèvia, trucant a al telèfon 96 553 71 03.

 

 

 

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA (ámbit: PERSONAL I OCUPACIÓ)

IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (per a abonament de taxes per drets d'examen i participació en processos selectius)

IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (per a abonament de taxes per emissió de certificacions)

AGENT DE LA POLICIA LOCAL - GRUP: C1
11 del torn lliure i 8 del torn de mobilitat
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 4/03/20 pdf: Bases AGENTE
Extracte del BOE BOE 18/06/20  
Termini de presentació d’instàncies 19/06/20 - 8/07/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 14/09/20 pdf: Lista provisional - agente policia local
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
ARQUITECTE/A - GRUP: A1
1 plaça, per oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 15/05/19 pdf: Bases Arquitecto
Extracte del BOE BOE 4/06/19  
Termini de presentació d’instàncies 5/06/19 - 25/06/19 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 12/09/19 pdf: Arquitecto - lista provisional
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 3/03/20 pdf: Lista definitiva ARQUITECTO pdf: BOP Lista definitiva Arquitecto pdf: Anulación examen Arquitecto pdf: ANUNCIO ARQUITECTO pdf: 01 ARQUITECTO
Anuncis dels resultats  
AUXILIAR DE CUINA * - GRUP: E
1 plaça, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 7/02/20 pdf: AUXILIAR COCINA estabilizacion empleo
Extracte del BOE BOE 24/02/20  
Termini de presentació d’instàncies 25/02/20 - 1/06/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 22/07/20 pdf: Lista provisional Auxiliar de Cocina
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 23/09/20 pdf: 01 AUXILIAR DE COCINA
Anuncis dels resultats  
AUXLIAR DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI - GRUP: E
5 places, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 29/06/20 pdf: BASES SAD
Extracte del BOE BOE 21/09/20  
Termini de presentació d’instàncies 22/09/20 - 21/10/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
DELINEANT * - GRUP: C1
1 plaça, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 25/02/20 pdf: DELINEANTE C1
Extracte del BOE BOE 13/03/20  
Termini de presentació d’instàncies 1/06/20 - 20/06/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 14/09/20 pdf: Lista provisional - Delineante
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
DELINEANT * - GRUP: B
6 places, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 25/02/20 pdf: DELINEANTE B
Extracte del BOE BOE 13/03/20  
Termini de presentació d’instàncies 1/06/20 - 20/06/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 14/09/20 pdf: Lista provisional - DElineante (PI)
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
EDUCADOR/A INFANTIL * - GRUP: C1
1 plaça, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 7/02/20 pdf: EDUCADOR INFANTIL estabilizacion empleo
Extracte del BOE BOE 24/02/20  
Termini de presentació d’instàncies 25/02/20 - 1/06/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 22/07/20 pdf: Lista provisional Educador Infantil
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 23/09/20 pdf: 01 EDUCADOR
Anuncis dels resultats  
EDUCADOR/A SOCIAL * - GRUP: A2
2 places, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 25/02/20 pdf: EDUCADOR SOCIAL
Extracte del BOE BOE 13/03/20  
Termini de presentació d’instàncies 1/06/20 - 20/06/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 14/09/20 pdf: Lista provisional - Educado Social
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
ENCARREGAT DE CONSERVATORI * - GRUP: C1
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 25/02/20 pdf: ENCARGADO CONSERVATORIO
Extracte del BOE BOE 13/03/20  
Termini de presentació d’instàncies 1/06/20 - 20/06/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 14/09/20 pdf: Lista provisional - Encargado de Conservatorio
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
ENCARREGAT-RESPONSABLE DE JARDINS - GRUP: C1
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 11/03/20 pdf: Bases Encargado Responsable Jardines
Extracte del BOE BOE 18/06/20  
Termini de presentació d’instàncies 19/06/20 - 8/07/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 14/09/20 pdf: Lista provisional - Encargado Jardines
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
ENCARREGAT-RESPONSABLE DE OBRES I SERVEIS - GRUP: C1
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 11/03/20 pdf: Bases Encargado Responsable Obras
Extracte del BOE BOE 18/06/20  
Termini de presentació d’instàncies 19/06/20 - 8/07/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 14/09/20 pdf: Lista provisional - Encargado obras y servicios
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
OFICIAL/A DE JARDINS - GRUP: C2
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 22/07/20 pdf: Bases Oficial Jardines
Extracte del BOE BOE 21/09/20  
Termini de presentació d’instàncies 22/09/20 - 21/10/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
OFICIAL/A DE MANTENIMENT INFORMÀTIC - GRUP: B
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 22/07/20 pdf: Bases Oficial Mantenimiento Informático
Extracte del BOE BOE 21/09/20  
Termini de presentació d’instàncies 22/09/20 - 21/10/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
OFICIAL/A DE MEDI AMBIENT - GRUP: C2
2 places, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 22/07/20 pdf: Bases Oficial Medio Ambiente
Extracte del BOE BOE 21/09/20  
Termini de presentació d’instàncies 22/09/20 - 21/10/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL - GRUP: A1
1 plaça, per oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 29/06/20 pdf: BASES TAG
Extracte del BOE  
Termini de presentació d’instàncies
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
ZELADOR/A ESCOLA INFANTIL * - GRUP: C2
2 places, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 7/02/20 pdf: CELADOR estabilizacion empleo
Extracte del BOE BOE 24/02/20  
Termini de presentació d’instàncies 25/02/20 - 1/06/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 22/07/20 pdf: Lista provisional Celador Escuela Infantil
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 23/09/20 pdf: 01 CELADOR
Anuncis dels resultats