Està en: Àrees > Recursos Humans

Oposicions

Presentació de sol·licituds preferentment mitjançant seu electrònica.

Presentació presencial amb cita prèvia, trucant a al telèfon 96 553 71 03.

AGENT DE LA POLICIA LOCAL

AGENT DE LA POLICIA LOCAL - GRUP: C1 15 del torn lliure i 11 del torn de mobilitat (ampliació de places)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 4/03/20 (pdf) (pdf) (pdf)
Extracte del BOE BOE 18/06/20  
Termini de presentació d’instàncies 19/06/20 - 8/07/20 (pdf)
Llista provisional de persones admeses BOP 14/09/20 (pdf)
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 10/03/21 (pdf) (pdf) (pdf)
Anuncis dels resultats   (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf)

AJUDANT/OPERARI DE SERVEIS DE CEMENTERI

AJUDANT/OPERARI DE SERVEIS DE CEMENTERI - GRUP: E 2 places, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 1/12/21 (pdf)
Extracte del BOE BOE 21/03/22  
Termini de presentació d’instàncies 22/03/22 - 21/04/22 (pdf)
Llista provisional de persones admeses BOP 10/06/22 (pdf)
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 14/11/22 (pdf)
Anuncis dels resultats  

AJUDANT DE SERVEIS D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

AJUDANT DE SERVEIS D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES - GRUP: E 1 plaça, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 3/08/21 (pdf)
Extracte del BOE BOE 7/09/21  
Termini de presentació d’instàncies 8/09/21 - 27/09/21 (pdf)
Llista provisional de persones admeses BOP 3/11/21 (pdf)
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 17/12/21 (pdf)
Anuncis dels resultats   (pdf) (pdf) (pdf)

AJUDANT-ENCARREGAT/DA DE CEMENTERI

AJUDANT-ENCARREGAT/DA DE CEMENTERI - GRUP: C2 1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 1/12/21 (pdf)
Extracte del BOE BOE 27/01/22  
Termini de presentació d’instàncies 28/01/22 - 24/02/22 (pdf)
Llista provisional de persones admeses BOP 26/04/22 (pdf)
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 10/06/22 (pdf)
Anuncis dels resultats   (pdf) (pdf)

AUXILIAR D'ESCOLA INFANTIL

AUXILIAR D'ESCOLA INFANTIL - GRUP: C2 3 places per oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 3/01/22 (pdf) (pdf)
Extracte del BOE BOE 27/01/22  
Termini de presentació d’instàncies 28/01/22 - 24/02/22 (pdf)
Llista provisional de persones admeses BOP 26/04/22 (pdf)
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 8/07/22 (pdf)
Anuncis dels resultats   (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf)

CONSERGE

CONSERGE - GRUP: E 4 places per oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 11/11/22 (pdf)
Extracte del BOE  
Termini de presentació d’instàncies
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  

CONSERGE

CONSERGE - GRUP: E 1 plaça, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 1/12/21 (pdf)
Extracte del BOE BOE 16/12/21  
Termini de presentació d’instàncies 17/12/21 - 5/01/22 (pdf)
Llista provisional de persones admeses BOP 14/03/22 (pdf)
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 8/07/22 (pdf)
Anuncis dels resultats   (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf)

EDUCADOR/A INFANTIL

EDUCADOR/A INFANTIL - GRUP: C1 5 places (3 per oposició lliure i 2 per concurs-oposició de promoció interna)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 3/01/22 (pdf)
Extracte del BOE BOE 27/01/22  
Termini de presentació d’instàncies 28/01/22 - 24/02/22 (pdf)
Llista provisional de persones admeses BOP 26/04/22 (pdf)
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 8/07/22 (pdf)
Anuncis dels resultats   (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf)

ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA

ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA - GRUP: A2 1 plaça, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 1/12/21 (pdf)
Extracte del BOE BOE 16/12/21  
Termini de presentació d’instàncies 17/12/21 - 5/01/22 (pdf)
Llista provisional de persones admeses BOP 8/02/22 (pdf)
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 5/05/22 (pdf)
Anuncis dels resultats   (pdf) (pdf) (pdf)

INSPECTOR/A POLICIA LOCAL

INSPECTOR/A POLICIA LOCAL - GRUP: A2 2 places (1 per torn lliure i 1 per torn de promoció interna ordinària)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 7/10/22 (pdf) (pdf)
Extracte del BOE  
Termini de presentació d’instàncies
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  

INTENDENT/A PRINCIPAL (reanudació)

INTENDENT/A PRINCIPAL (reanudació) - GRUP: A1 1 plaça, per concurs-oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 9/05/14 (pdf)
Extracte del BOE  
Termini de presentació d’instàncies
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 8/02/22 (pdf)
Anuncis dels resultats   (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf) (pdf)

INTENDENT POLICIA LOCAL

INTENDENT POLICIA LOCAL - GRUP: A2 1 plaça del torn de promoció interna ordinària
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 7/10/22 (pdf)
Extracte del BOE BOE 28/11/22  
Termini de presentació d’instàncies 29/11/22 - 28/12/22 (pdf)
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  

OFICIAL D'OBRES I SERVEIS

OFICIAL D'OBRES I SERVEIS - GRUP: C2 1 plaça, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 1/12/21 (pdf)
Extracte del BOE BOE 21/03/22  
Termini de presentació d’instàncies 22/03/22 - 21/04/22 (pdf)
Llista provisional de persones admeses BOP 10/06/22 (pdf)
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 14/11/22 (pdf)
Anuncis dels resultats  

OFICIAL DE MANTENIMENT DE CENTRES EDUCATIUS

OFICIAL DE MANTENIMENT DE CENTRES EDUCATIUS - GRUP: C2 3 places (2 per oposició lliure i 1 per concurs-oposició de promoció interna)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 3/01/22 (pdf)
Extracte del BOE BOE 28/11/22  
Termini de presentació d’instàncies 29/11/22 - 28/12/22 (pdf)
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  

OFICIAL DE PORTERIA

OFICIAL DE PORTERIA - GRUP: C2 4 places, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 1/12/21 (pdf)
Extracte del BOE BOE 28/11/22  
Termini de presentació d’instàncies 29/11/22 - 28/12/22 (pdf)
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  

OFICIAL POLICIA LOCAL

OFICIAL POLICIA LOCAL - GRUP: B 2 places del torn de promoció interna ordinària
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 7/10/22 (pdf)
Extracte del BOE BOE 28/11/22  
Termini de presentació d’instàncies 29/11/22 - 28/12/22 (pdf)
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  

PROFESSOR/A DE DANSA CONTEMPORÀNIA

PROFESSOR/A DE DANSA CONTEMPORÀNIA - GRUP: A2 1 plaça, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 1/12/21 (pdf)
Extracte del BOE BOE 21/03/22  
Termini de presentació d’instàncies 22/03/22 - 21/04/22 (pdf)
Llista provisional de persones admeses BOP 10/06/22 (pdf)
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  

PROFESSOR/A DE TROMPETA

PROFESSOR/A DE TROMPETA - GRUP: A2 1 plaça, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 1/12/21 (pdf)
Extracte del BOE BOE 27/01/22  
Termini de presentació d’instàncies 28/01/22 - 24/02/22 (pdf)
Llista provisional de persones admeses BOP 26/04/22 (pdf)
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 10/06/22 (pdf)
Anuncis dels resultats   (pdf) (pdf) (pdf)

PROFESSOR/A DE VIOLA

PROFESSOR/A DE VIOLA - GRUP: A2 1 plaça, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 1/12/21 (pdf)
Extracte del BOE BOE 27/01/22  
Termini de presentació d’instàncies 28/01/22 - 24/02/22 (pdf)
Llista provisional de persones admeses BOP 26/04/22 (pdf)
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 10/06/22 (pdf)
Anuncis dels resultats   (pdf)

TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A

TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A - GRUP: A2 1 plaça, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 1/12/21 (pdf)
Extracte del BOE BOE 16/12/21  
Termini de presentació d’instàncies 17/12/21 - 5/01/22 (pdf)
Llista provisional de persones admeses BOP 8/02/22 (pdf)
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 14/03/22 (pdf)
Anuncis dels resultats   (pdf) (pdf) (pdf)

VARIAS PLAZAS DEL SUBGRUPO C2, POR OPOSICION DE PROMOCIÓN INTERNA POR RECLASIFICACIÓN DE PLAZAS AFECTADAS

VARIAS PLAZAS DEL SUBGRUPO C2, POR OPOSICION DE PROMOCIÓN INTERNA POR RECLASIFICACIÓN DE PLAZAS AFECTADAS - GRUP: C2 VARIAS PLAZAS, POR OPOSICIÓN DE PROMOCION INTERNA
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 8/07/22 (pdf) (pdf)
Extracte del BOE  
Termini de presentació d’instàncies
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  

Banners