Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

Xarxes socials

Banners Portada

Oposicions

 

 

AGENT DE LA POLICIA LOCAL - OFERTA 2013 - GRUP: C1 - SUSPESES
7 places (5 per oposició lliure y 2 del torn de mobilitat)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases    
Extracte del BOE  
Termini de presentació d’instàncies    
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
AGENT DE LA POLICIA LOCAL - OFERTA 2016 - GRUP: C1
6 places (4 per oposició lliure i 2 del torn de mobilitat)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 23/05/17  
Extracte del BOE BOE 1/09/17  
Termini de presentació d’instàncies 2/09/17 - 21/09/17    
Llista provisional de persones admeses BOP 22/11/17  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 30/01/18      
Anuncis dels resultats  
AGENT DE LA POLICIA LOCAL - OFERTA 2017 - GRUP: C1
5 places (4 per oposició lliure y 1 del torn de mobilitat)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 10/01/18  
Extracte del BOE  
Termini de presentació d’instàncies
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
ENCARREGAT-RESPONSABLE DEL SERVEI ELÈCTRIC - GRUP: C1
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 3/04/17  
Extracte del BOE BOE 3/05/17  
Termini de presentació d’instàncies 4/05/17 - 23/05/17    
Llista provisional de persones admeses BOP 15/06/17  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 17/10/17  
Anuncis dels resultats        
OFICIAL D'OBRES I SERVEIS - GRUP: C2
7 places per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 10/10/17  
Extracte del BOE BOE 3/11/17  
Termini de presentació d’instàncies 4/11/17 - 23/11/17    
Llista provisional de persones admeses BOP 10/01/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
OFICIAL DE JARDINS - GRUP: C2
2 places, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 22/06/17  
Extracte del BOE BOE 1/09/17  
Termini de presentació d’instàncies 2/09/17 - 21/09/17    
Llista provisional de persones admeses BOP 10/11/17  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 5/02/18    
Anuncis dels resultats    
OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL - BASES RECTIFICADES 22/04/2015 - GRUP: C1
2 places, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 16/02/15    
Extracte del BOE BOE 2/03/15  
Termini de presentació d’instàncies 3/03/15 - 22/03/15    
Llista provisional de persones admeses BOP 14/05/15  
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
TÈCNIC D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL - GRUP: C1
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 10/01/18  
Extracte del BOE  
Termini de presentació d’instàncies
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
TREBALLADOR SOCIAL - GRUP: A2
1 plaça per oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 21/02/17  
Extracte del BOE BOE 13/03/17  
Termini de presentació d’instàncies 14/03/17 - 2/04/17    
Llista provisional de persones admeses BOP 23/05/17  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 13/07/17  
Anuncis dels resultats