Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Oposicions

 

 

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA (ámbit: PERSONAL I OCUPACIÓ)

IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (per a abonament de taxes per drets d'examen i participació en processos selectius)

IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (per a abonament de taxes per emissió de certificacions)

AGENT DE LA POLICIA LOCAL - OFERTA 2017 - GRUP: C1
8 places (6 per oposició lliure y 2 del torn de mobilitat)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 10/01/18    
Extracte del BOE BOE 7/04/18  
Termini de presentació d’instàncies 9/04/18 - 28/04/18  
Llista provisional de persones admeses BOP 13/07/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 6/02/19  
Anuncis dels resultats                                            
ARQUEÒLEG MUNICIPAL - GRUP: A1
1 plaça, per oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 13/03/19  
Extracte del BOE BOE 3/04/19  
Termini de presentació d’instàncies 4/04/19 - 23/04/19  
Llista provisional de persones admeses BOP 20/05/19  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 28/06/19  
Anuncis dels resultats              
ARQUITECTE/A - GRUP: A1
1 plaça, per oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 15/05/19  
Extracte del BOE BOE 4/06/19  
Termini de presentació d’instàncies 5/06/19 - 25/06/19  
Llista provisional de persones admeses BOP 12/09/19  
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
AUXILIAR ADMINISTRATIU - GRUP: C2
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 20/04/18  
Extracte del BOE BOE 16/05/18  
Termini de presentació d’instàncies 17/05/18 - 5/06/18  
Llista provisional de persones admeses BOP 13/07/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 26/11/18  
Anuncis dels resultats        
EDUCADOR INFANTIL - GRUP: C1
2 places, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 8/05/18  
Extracte del BOE BOE 5/06/18  
Termini de presentació d’instàncies 6/06/18 - 25/06/18  
Llista provisional de persones admeses BOP 24/08/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 22/02/19  
Anuncis dels resultats        
OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL - BASES RECTIFICADES 22/04/2015 - GRUP: C1
2 places, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 16/02/15      
Extracte del BOE BOE 2/03/15  
Termini de presentació d’instàncies 3/03/15 - 22/03/15  
Llista provisional de persones admeses BOP 14/05/15  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 23/11/18  
Anuncis dels resultats                    
TÈCNIC/A MITJÀ DE FESTES - GRUP: A2
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 13/03/19  
Extracte del BOE BOE 3/04/19  
Termini de presentació d’instàncies 4/04/19 - 23/04/19  
Llista provisional de persones admeses BOP 21/05/19  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 28/06/19  
Anuncis dels resultats      
TÈCNIC AUXILIAR BIBLIOTECA-ARXIU - GRUP: C1
5 places per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 15/03/18  
Extracte del BOE BOE 9/04/18  
Termini de presentació d’instàncies 10/04/18 - 29/04/18  
Llista provisional de persones admeses BOP 5/06/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 26/11/18  
Anuncis dels resultats        
TÈCNIC INFORMÀTIC - GRUP: A2
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 8/05/18  
Extracte del BOE BOE 5/06/18  
Termini de presentació d’instàncies 6/06/18 - 25/06/18  
Llista provisional de persones admeses BOP 24/08/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 22/02/19  
Anuncis dels resultats