Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Oposicions

COVID-19 "coronavirus" AVIS IMPORTANT

D'acord amb l'apartat desè de la Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, amb efectes de l'1 de juny de 2020 es reprendran els terminis administratius suspesos per l'indicat Reial Decret.

S'assenyalen a continuació amb un asterisc els processos selectius afectats per la Resolució esmentada, amb expressió dels nous terminis de presentació d'instàncies.

Presentació de sol·licituds preferentment mitjançant seu electrònica. Presentació presencial amb cita prèvia, trucant a al telèfon 96 553 71 03.

 

 

 

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA (ámbit: PERSONAL I OCUPACIÓ)

IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (per a abonament de taxes per drets d'examen i participació en processos selectius)

IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (per a abonament de taxes per emissió de certificacions)

AGENT DE LA POLICIA LOCAL - GRUP: C1
11 del torn lliure i 8 del torn de mobilitat
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 4/03/20  
Extracte del BOE BOE 18/06/20  
Termini de presentació d’instàncies 19/06/20 - 8/07/20  
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
ARQUITECTE/A - GRUP: A1 - EXAMEN SUSPÈS FINS NOU AVÍS
1 plaça, per oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 15/05/19  
Extracte del BOE BOE 4/06/19  
Termini de presentació d’instàncies 5/06/19 - 25/06/19  
Llista provisional de persones admeses BOP 12/09/19  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 3/03/20      
Anuncis dels resultats  
AUXILIAR DE CUINA * - GRUP: E
1 plaça, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 7/02/20  
Extracte del BOE BOE 24/02/20  
Termini de presentació d’instàncies 25/02/20 - 1/06/20  
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
AUXLIAR DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI - GRUP: E
5 places, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 29/06/20  
Extracte del BOE  
Termini de presentació d’instàncies
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
DELINEANT * - GRUP: C1
1 plaça, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 25/02/20  
Extracte del BOE BOE 13/03/20  
Termini de presentació d’instàncies 1/06/20 - 20/06/20  
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
DELINEANT * - GRUP: B
6 places, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 25/02/20  
Extracte del BOE BOE 13/03/20  
Termini de presentació d’instàncies 1/06/20 - 20/06/20  
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
EDUCADOR/A INFANTIL * - GRUP: C1
1 plaça, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 7/02/20  
Extracte del BOE BOE 24/02/20  
Termini de presentació d’instàncies 25/02/20 - 1/06/20  
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
EDUCADOR/A SOCIAL * - GRUP: A2
2 places, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 25/02/20  
Extracte del BOE BOE 13/03/20  
Termini de presentació d’instàncies 1/06/20 - 20/06/20  
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
ENCARREGAT DE CONSERVATORI * - GRUP: C1
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 25/02/20  
Extracte del BOE BOE 13/03/20  
Termini de presentació d’instàncies 1/06/20 - 20/06/20  
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
ENCARREGAT-RESPONSABLE DE JARDINS - GRUP: C1
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 11/03/20  
Extracte del BOE BOE 18/06/20  
Termini de presentació d’instàncies 19/06/20 - 8/07/20  
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
ENCARREGAT-RESPONSABLE DE OBRES I SERVEIS - GRUP: C1
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 11/03/20  
Extracte del BOE BOE 18/06/20  
Termini de presentació d’instàncies 19/06/20 - 8/07/20  
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL - GRUP: A1
1 plaça, per oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 29/06/20  
Extracte del BOE  
Termini de presentació d’instàncies
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
ZELADOR/A ESCOLA INFANTIL * - GRUP: C2
2 places, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 7/02/20  
Extracte del BOE BOE 24/02/20  
Termini de presentació d’instàncies 25/02/20 - 1/06/20  
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats