Recursos Humans

Oposicions

Presentació de sol·licituds preferentment mitjançant seu electrònica.

Presentació presencial amb cita prèvia, trucant a al telèfon 96 553 71 03.

 

 

AGENT DE LA POLICIA LOCAL (modificació de bases)

AGENT DE LA POLICIA LOCAL (modificació de bases) - GRUP: C1 11 del torn lliure i 8 del torn de mobilitat
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 4/03/20 pdf: Bases AGENTE pdf: Modificación bases Agente Policía Local
Extracte del BOE BOE 18/06/20  
Termini de presentació d’instàncies 19/06/20 - 8/07/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 14/09/20 pdf: Lista provisional - agente policia local
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 10/03/21 pdf: Anuncio BOP Agente Lista definitiva pdf: Anuncio modificación Tribunal Agente PL pdf: Modificación Tribunal Agente Policía Local
Anuncis dels resultats   pdf: Protocolo oposición AGENTE POLICIA LOCAL pdf: Solucionario ejercicio 1 pdf: Agente PL - anuncio resultados ejercicio 1 pdf: Anuncio ejercicio 1 Agente Policía Local con nombre pdf: Agente PL anuncio convocatoria ejercicio 2

AUXLIAR DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI

AUXLIAR DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI - GRUP: E 5 places, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 29/06/20 pdf: BASES SAD
Extracte del BOE BOE 21/09/20  
Termini de presentació d’instàncies 22/09/20 - 21/10/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 30/12/20 pdf: Lista provisional Auxiliar SAD
Llista de persones admeses i data del primer examen pdf: Lista definitiva Auxiliar SAD
Anuncis dels resultats   pdf: Auxiliar SAD ejercicio 1 pdf: Plantilla de respuestas ejercicio 1 pdf: Auxiliar SAD resultado ejercicio 1 corrección pdf: Auxiliar SAD ejercicio 2 pdf: Resultado final Auxiliar SAD

DELINEANT *

DELINEANT * - GRUP: C1 1 plaça, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 25/02/20 pdf: DELINEANTE C1
Extracte del BOE BOE 13/03/20  
Termini de presentació d’instàncies 1/06/20 - 20/06/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 14/09/20 pdf: Lista provisional - Delineante
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  

DELINEANT *

DELINEANT * - GRUP: B 6 places, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 25/02/20 pdf: DELINEANTE B
Extracte del BOE BOE 13/03/20  
Termini de presentació d’instàncies 1/06/20 - 20/06/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 14/09/20 pdf: Lista provisional - DElineante (PI)
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 19/04/21 pdf: Delineante - lista definitiva
Anuncis dels resultats   pdf: Resultados primer ejercicio Delineante pdf: Anuncio ejercicio 3 Delineante pdf: Resultado final Delineantes

EDUCADOR/A SOCIAL *

EDUCADOR/A SOCIAL * - GRUP: A2 2 places, per concurs-oposició lliure d'estabilització d'ocupació temporal
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 25/02/20 pdf: EDUCADOR SOCIAL
Extracte del BOE BOE 13/03/20  
Termini de presentació d’instàncies 1/06/20 - 20/06/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 14/09/20 pdf: Lista provisional - Educado Social
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 10/03/21 pdf: Anuncio BOP Educador Social Lista definitiva
Anuncis dels resultats   pdf: Educador Social - anuncio resultado ejercicio 1 pdf: Solucionario ejercicio 1 pdf: Anuncio 2 Educador Social - rectificación notas ejercicio 1 pdf: Resultados segundo ejercicio Educador Social pdf: Anuncio 4 Educador Social

ENCARREGAT-RESPONSABLE DE JARDINS

ENCARREGAT-RESPONSABLE DE JARDINS - GRUP: C1 1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 11/03/20 pdf: Bases Encargado Responsable Jardines
Extracte del BOE BOE 18/06/20  
Termini de presentació d’instàncies 19/06/20 - 8/07/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 14/09/20 pdf: Lista provisional - Encargado Jardines
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 19/04/21 pdf: Encargado Jardines - lista definitiva
Anuncis dels resultats   pdf: Encargado Jardines - ejercicio 1 pdf: Encargado Jardines - ejercicio 2

ENCARREGAT-RESPONSABLE DE OBRES I SERVEIS

ENCARREGAT-RESPONSABLE DE OBRES I SERVEIS - GRUP: C1 1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 11/03/20 pdf: Bases Encargado Responsable Obras
Extracte del BOE BOE 18/06/20  
Termini de presentació d’instàncies 19/06/20 - 8/07/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 14/09/20 pdf: Lista provisional - Encargado obras y servicios
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 19/04/21 pdf: Encargado Obras - lista definitiva
Anuncis dels resultats   pdf: Ejercicio 1 Encargado de Obras pdf: Anuncio 2 Encargado de Obras

OFICIAL/A DE MANTENIMENT INFORMÀTIC

OFICIAL/A DE MANTENIMENT INFORMÀTIC - GRUP: B 1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 22/07/20 pdf: Bases Oficial Mantenimiento Informático
Extracte del BOE BOE 21/09/20  
Termini de presentació d’instàncies 22/09/20 - 21/10/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 30/12/20 pdf: Lista provisional Oficial Mantenimiento Informático
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  

OFICIAL/A DE MEDI AMBIENT

OFICIAL/A DE MEDI AMBIENT - GRUP: C2 2 places, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 22/07/20 pdf: Bases Oficial Medio Ambiente
Extracte del BOE BOE 21/09/20  
Termini de presentació d’instàncies 22/09/20 - 21/10/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 30/12/20 pdf: Lista provisional Oficial Medio Ambiente
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  

TÈCNIC/A AUXILIAR D'INFORMÀTICA

TÈCNIC/A AUXILIAR D'INFORMÀTICA - GRUP: C1 3 places (2 per oposició lliure i 1 per concurs-oposició de promoció interna)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 7/05/21 pdf: Técnico Auxiliar Informática
Extracte del BOE BOE 27/05/21  
Termini de presentació d’instàncies 28/05/21 - 16/06/21 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  

TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (BASES MODIFICADES)

TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (BASES MODIFICADES) - GRUP: A1 1 plaça, per oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 29/06/20 pdf: BASES TAG pdf: Modificación bases TAG
Extracte del BOE BOE 9/11/20  
Termini de presentació d’instàncies 10/11/20 - 29/11/20 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses BOP 5/03/21 pdf: Lista provisional TAG
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  

TÈCNIC/A D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL

TÈCNIC/A D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL - GRUP: A2 1 plaça, per oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 7/05/21 pdf: Técnico Inserción Sociolaboral
Extracte del BOE BOE 27/05/21  
Termini de presentació d’instàncies 28/05/21 - 16/06/21 pdf: Instancia Oposiciones
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats