Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Oposicions

 

 

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA (ámbit: PERSONAL I OCUPACIÓ)

IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (per a abonament de taxes per drets d'examen i participació en processos selectius)

IMPRÈS D'AUTOLIQUIDACIÓ (per a abonament de taxes per emissió de certificacions)

ARQUITECTE/A - GRUP: A1
1 plaça, per oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 15/05/19  
Extracte del BOE BOE 4/06/19  
Termini de presentació d’instàncies 5/06/19 - 25/06/19  
Llista provisional de persones admeses BOP 12/09/19  
Llista de persones admeses i data del primer examen  
Anuncis dels resultats  
AUXILIAR DE CUINA - GRUP: E
1 plaça, per concurs-oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 7/02/20  
Extracte del BOE BOE 24/02/20  
Termini de presentació d’instàncies 25/02/20 - 15/03/20  
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
EDUCADOR/A INFANTIL - GRUP: C1
1 plaça, per concurs-oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 7/02/20  
Extracte del BOE BOE 24/02/20  
Termini de presentació d’instàncies 25/02/20 - 15/03/20  
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
ZELADOR/A ESCOLA INFANTIL - GRUP: C2
2 places, per concurs-oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 7/02/20  
Extracte del BOE BOE 24/02/20  
Termini de presentació d’instàncies 25/02/20 - 15/03/20  
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats