Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Oposicions

 

 

L'ingrés de les taxes pot fer-se a quasevol dels següents comptes bancaris:

SABADELL-CAM
ES66 – 0081 – 0267 – 85 – 0001742181

LA CAIXA
ES95 – 2100 – 2252 – 25 – 0200114867

BBVA
ES30 – 0182 – 5596 – 98 – 0711500168

SANTANDER
ES07 – 0049 – 0014 – 62 – 2311323766

 

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA (ámbit: PERSONAL I OCUPACIÓ)

ADMINISTRATIU - GRUP: C1
11 places, por concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 20/04/18  
Extracte del BOE BOE 16/05/18  
Termini de presentació d’instàncies 17/05/18 - 5/06/18  
Llista provisional de persones admeses BOP 13/07/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 19/09/18  
Anuncis dels resultats  
ADMINISTRATIU - GRUP: C1
3 places, per oposició lliure
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 20/04/18  
Extracte del BOE BOE 16/05/18  
Termini de presentació d’instàncies 17/05/18 - 5/06/18  
Llista provisional de persones admeses BOP 13/07/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 19/09/18    
Anuncis dels resultats        
AGENT DE LA POLICIA LOCAL - OFERTA 2016 - GRUP: C1
6 places (4 per oposició lliure i 2 del torn de mobilitat)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 23/05/17  
Extracte del BOE BOE 1/09/17  
Termini de presentació d’instàncies 2/09/17 - 21/09/17    
Llista provisional de persones admeses BOP 22/11/17  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 30/01/18        
Anuncis dels resultats                            
AGENT DE LA POLICIA LOCAL - OFERTA 2017 - GRUP: C1
8 places (6 per oposició lliure y 2 del torn de mobilitat)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 10/01/18    
Extracte del BOE BOE 7/04/18  
Termini de presentació d’instàncies 9/04/18 - 28/04/18  
Llista provisional de persones admeses BOP 13/07/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
AGENT DE LA POLICIA LOCAL - OFERTA 2013 - GRUP: C1 - SUSPESES
7 places (5 per oposició lliure y 2 del torn de mobilitat)
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases    
Extracte del BOE  
Termini de presentació d’instàncies    
Llista provisional de persones admeses
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
AJUDANT DE MUSEU - GRUP: C1
1 plaça per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 15/03/18  
Extracte del BOE BOE 9/04/18  
Termini de presentació d’instàncies 10/04/18 - 29/04/18    
Llista provisional de persones admeses BOP 5/06/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
AUXILIAR ADMINISTRATIU - GRUP: C2
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 20/04/18  
Extracte del BOE BOE 16/05/18  
Termini de presentació d’instàncies 17/05/18 - 5/06/18  
Llista provisional de persones admeses BOP 13/07/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
EDUCADOR INFANTIL - GRUP: C1
2 places, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 8/05/18  
Extracte del BOE BOE 5/06/18  
Termini de presentació d’instàncies 6/06/18 - 25/06/18  
Llista provisional de persones admeses BOP 24/08/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
ENCARREGAT-RESPONSABLE DE MEDI AMBIENT - GRUP: C1
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 20/04/18  
Extracte del BOE BOE 16/05/18  
Termini de presentació d’instàncies 17/05/18 - 5/06/18  
Llista provisional de persones admeses BOP 13/07/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL - BASES RECTIFICADES 22/04/2015 - GRUP: C1
2 places, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 16/02/15      
Extracte del BOE BOE 2/03/15  
Termini de presentació d’instàncies 3/03/15 - 22/03/15    
Llista provisional de persones admeses BOP 14/05/15  
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
OFICIAL D'OBRES I SERVEIS - GRUP: C2
7 places per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 10/10/17  
Extracte del BOE BOE 3/11/17  
Termini de presentació d’instàncies 4/11/17 - 23/11/17    
Llista provisional de persones admeses BOP 10/01/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 21/03/18  
Anuncis dels resultats        
TÈCNIC AUXILIAR BIBLIOTECA-ARXIU - GRUP: C1
5 places per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 15/03/18  
Extracte del BOE BOE 9/04/18  
Termini de presentació d’instàncies 10/04/18 - 29/04/18    
Llista provisional de persones admeses BOP 5/06/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
TÈCNIC D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL - GRUP: C1
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 10/01/18  
Extracte del BOE BOE 13/03/18  
Termini de presentació d’instàncies 14/03/18 - 2/04/18    
Llista provisional de persones admeses BOP 26/04/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats  
TÈCNIC DE GESTIÓ TURÍSTICA - GRUP: A2
1 plaça per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 15/03/18  
Extracte del BOE BOE 9/04/18  
Termini de presentació d’instàncies 10/04/18 - 29/04/18    
Llista provisional de persones admeses BOP 5/06/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen BOP 7/08/18  
Anuncis dels resultats      
TÈCNIC INFORMÀTIC - GRUP: A2
1 plaça, per concurs-oposició de promoció interna
Descripció del document Data Adjunts
Publicació de les bases BOP 8/05/18  
Extracte del BOE BOE 5/06/18  
Termini de presentació d’instàncies 6/06/18 - 25/06/18  
Llista provisional de persones admeses BOP 24/08/18  
Llista de persones admeses i data del primer examen
Anuncis dels resultats