Informació general

La regidoria d'Innovació i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Alcoi s’encarrega de:

  • Promoure la ciutat com a seu i origen d'empreses relacionades amb la innovació i les noves tecnologies, a fi de generar ocupació.
  • Propiciar la participació i la col·laboració amb el conjunt d'agents que en el municipi estan implicats en la innovació.
  • Difondre la creativitat i la innovació per a la gestió d'organismes públics municipals, emprenedors i empreses, així com la gestió i administració dels espais destinats a la promoció d'empreses i activitats innovadores i d'utilització de noves tecnologies.