Gent Gran

Benvolguts majors,

Com a Regidora de la Gent Gran us done la benvinguda a aquesta pàgina web, on trobareu tota la informació sobre centres de majors de la ciutat, activitats municipals dirigides al vostre col·lectiu, aules específiques, iniciatives i informació que puga ser del vostre interés…

El meu gran objectiu des de la Regidoria de la Gent Gran és donar resposta a les vostres necessitats per ajudar a fer front amb major garantia, seguretat i tranquil·litat a aquesta important i bonica etapa de la vida. En definitiva, guanyar qualitat de vida amb un envelliment actiu i enriquidor, integrat, com no pot ser d’una altra manera, en el dia a dia de la ciutat.

Les activitats sòcio-culturals, ocupacionals, artístiques i recreatives que us oferim són una manera perfecta per a fomentar la relació interpersonal i de convivència entre els majors, promoure la consciència d’utilitat i autoestima, i estimular el manteniment actiu tant a nivell físic com psicològic dels majors, objectius que perseguim amb el programa. Espere que les gaudiu, així com que us animeu a participar també en la cooperació i voluntariat que volem impulsar entre el col·lectiu de gent gran durant aquests anys.

Voldria aprofitar aquest espai, això sí, per a trasmetre-vos el meu desig que consolidem un tracte més proper, dinàmic i humà, on els protagonistas sigueu vosaltres. Ací teniu la vostra Regidoria.

Aroa Mira

Regidora de Gent Gran