Educació

OFERTA EDUCATIVA

CENTRES ESCOLARS PÚBLICS

INFANTIL 0-3 ANYS

INFANTIL 3-6 ANYS I PRIMÀRIA

EDUCACIÓ ESPECIAL

SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 

CICLES FORMATIUS

CENTRES ESCOLARS CONCERTATS

INFANTIL 3-6 ANYS, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

BATXILLERAT

CICLES FORMATIUS

PRIVATS

INFANTIL

ALTRES

*CENTRES AMB JORNADA CONTINUA