Polígons i Àrees Industrials

El Programa 'MILLORA, MODERNITZACIÓ I DOTACIÓ D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EN POLÍGONS, ÀREES INDUSTRIALS I ENCLAVAMENTS TECNOLÒGICS DE LA CV' de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, de la Generalitat Valenciana ha otorgat una subvenció d'un total de 565.148,01 €, repartits en cinc àrees industrials (Polígon Industrial La Beniata, Polígon Industrial El Castellar, Polígon Industrial Cotes Baixes, Polígon Industrial Cotes Altes, Polígon Industrial Santiago Payá i Sant Benet). El total d'inversió realitzada es de 1.406.542,60 €.

A continuació es poden consultar els projectes presents i la resolució de subvenció per part de l'IVACE per a cada àrea industrial.