Notícies

Publicada el dia 20/06/2022

Revitalitzar la ciutat i fer-la més compacta, objectiu prioritari de l'Agenda Urbana d'Alcoi

Recuperar espais infrautilitzats, connectar els diferents barris de la ciutat amb un corredor sostenible, garantir l'accessibilitat universal o millorar l'eficiència energètica d'edificis públics. Totes aquestes claus formen part del segon Objectiu Estratègic del document, que actualmente aborda la redacció del seu Pla d’Acció.

Agenda urbana Alcoi - Sessió celebrada en La Rosaleda

Alcoi està elaborant el Pla d'Acció de la seua Agenda Urbana, un document amb una sèrie d'accions a executar fins a 2030, relacionades amb 10 Objectius Estratègics i amb la meta final de millorar la ciutat en tots els seus aspectes. Un d'eixos objectius prioritaris (el número 2, en concret) és “evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent”, amb un especial interés a aconseguir una trama urbana més compacta i equilibrada, reurbanitzant aquells espais infrautilitzats o en desús.

Tal com explica l’alcalde d’Alcoi, Toni Francés, “viure en una ciutat intermitja, com Alcoi, és una oportunitat i un excel·lent punt de partida per desenvolupar aquest projecte de ciutat més sostenible, amb serveis a prop de la ciutadania i una millor qualitat de vida. D’açò tracta, en definitiva, l’Agenda Urbana que està redactant l’Ajuntament, amb la participació de la ciutadania”.

<pd, sostenible i integrador. Per a això s'aprofitarà l'antic traçat ferroviari al seu pas per la ciutat, la qual cosa donarà lloc al projecte de Via Parc.

La fi principal és aprofitar eixe traçat per a connectar diferents àrees de la ciutat històricament aïllades i amb això revitalitzar i regenerar el corredor que les vertebrarà al llarg de la ciutat. A més, crearà una infraestructura de mobilitat sostenible, que prioritzarà els itineraris per als vianants i ciclistes, així com el transport públic. Al mateix temps, el projecte incorporarà parcs, elements i espais que permetran el desenvolupament d'activitats d'oci saludables. Una infraestructura viària a escala de ciutat que faça compatibles els serveis i espais necessaris per als diferents barris, amb el respecte a l'equilibri del medi ambient.

Altres aspectes importants d’aquest objectiu són millorar l'accessibilitat universal a espais, equipaments públics, habitatges i serveis bàsics; reduir la contaminació acústica, lumínica i visual; impulsar la regeneració urbana, especialment dels barris més vulnerables; i reurbanitzar els diferents carrers d'Alcoi, prioritzant aquells que es troben en l'àmbit d'actuació del procés de conversió en zona de vianants del Centre històric. Finalment, es projecten actuacions, tant de rehablitació arquitectònica com d'eficiència energètica en diferents edificis públics.

Totes aquestes actuacions formen part del Marc Estratègic aconseguit pels diferents grups de treball que han participat en la primera fase de redacció del pla d'acció. Ara, el consistori ha obert el torn de la ciutadania, amb la qual s'està comptant en diferents sessions específiques i accions de carrer per a participar i a completar el document amb les seues aportacions. Les primeres sessions s'han celebrat en La Rosaleda (sobre qüestions de mobilitat sostenible) i en Batoi (sobre Medi Ambient).