Notícies

Publicada el dia 21/09/2022

Es publiquen les bases per a optar a la beca de Medicina “Ana i Camilo Gisbert Pascual”

L'atorga l'Ajuntament d'Alcoi i està dotada amb 2.250 euros

Façana de l'Ajuntament d'Alcoi

L'Ajuntament d'Alcoi ha publicat les bases per a optar a la Beca de Medicina Ana i Camilo Gisbert Pascual, que enguany encara la seua XXXIII edició.

Es tracta d'una ajuda de 2.250 euros que s'atorga en règim de concurrència competitiva per a donar suport econòmic a les persones que realitzen estudis en el camp de la medicina, en aquest cas durant el curs lectiu 2022-2023.

Les sol·licituds han de realitzar-se mitjançant una instància dirigida a l'Alcalde, que es presentarà en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament en el termini de deu dies hàbils des de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província del dia 20 de setembre de 2022.

Tota la informació i requisits poden consultar-se en la web de la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi, accedint a la secció de «publicacions oficials» i dins de l'apartat «tauler d'anuncis i edictes electrònics».

La regidora de Salut Pública, Teresa Sanjuán, destaca que «un any més, és molt gratificant per a l'Ajuntament d'Alcoi poder fer una xicoteta contribució als estudis de futurs professionals metges de la nostra ciutat, al mateix temps que reconeixem la importància de la Medicina i del nostre sistema de salut».

La valoració de les sol·licituds presentades s'efectua atenent principalment els resultats acadèmics, puntuant també el no haver gaudit d'aquesta beca en edicions anteriors, el currículum de la persona sol·licitant (cursos, congressos, seminaris, jornades...), el nivell d'estudis a cursar i l'estat socioeconòmic de la unitat familiar.