Notícies

Publicada el dia 07/02/2022

Avança a bon ritme la rehabilitació de l'antic complex industrial de Rodes

Imatge que mostra la situació actual de les obres a Rodes

La rehabilitació de l'antic complex industrial de Rodes avança a bon ritme. Les obres s'han compaginat recentment amb tasques per a garantir la seguretat i la salubritat, accions entre les quals destaca l'eliminació de tot el material de fibrociment detectat en l'àrea i que ha culminat amb la retirada i tractament de 1.100 metres quadrats de cobertes i façanes i 80 metres de baixants d'asbest.

A més, els agents de la Unitat de Desactivació d'Explosius i NRBQ de la Comissaria Provincial d'Alacant (TEDAX-NRBQ) han dut a terme en les últimes setmanes una nova campanya de desactivació d'explosius, que ha permés localitzar i neutralitzar 18 artefactes explosius de la Guerra Civil detectats a Rodes. Aquesta acció garanteix que les obres puguen avançar amb el ritme previst i amb la màxima seguretat, segons informen des de la UTE responsable dels treballs.

La rehabilitació de Rodes per a transformar-ho en un parc tecnològic-sociocultural és un dels principals projectes de l’EDUSI-Alcoidemà i està valorat en 7 milions d'euros. D'aquesta quantitat, la Unió Europea finança 3,5 milions d'euros (el 50%) a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) del Programa pluriregional d'Espanya 2014-2020, mentre que la Generalitat Valenciana aportarà 2,6 milions i l'ajuntament serà a càrrec dels 900.000 euros restants.