Notícies

Publicada el dia 05/12/2019

10 empreses es presenten al concurs per redactar el projecte urbanístic de Rodes

Ahir es va constituir en València el jurat que valorarà les propostes

Fotografia dels membres del jurat que decidirà quin serà el projecte de Rodes

El concurs que va licitar l’Ajuntament d’Alcoi per a redactar el projecte i la direcció d’obra del conjunt industrial de Rodes, cofinançat per el fondo Feder 2014-2020 de la Unió Europea, emmarcat dins de l’EDUSI, ha tancat el termini d’admissió de propostes. En total, 10 empreses opten al concurs per l’adjudicació del projecte urbanístic, iniciatives que seran valorades per un jurat. La redacció del projecte ix amb un import d’adjudicació base de 550.550 euros, iva inclòs, i un termini d’execució de 6 mesos des de la signatura del contracte.

Per a l’adjudicació de la redacció del projecte, el plec contempla la creació d’un jurat que es va constituir a última hora del matí d’ahir en València. Aquest jurat serà el que valorarà les propostes aplicant criteris objectius i subjectius. La licitació consta d’un premis dotat amb 12.100 euros per al guanyador, que serà el que realitzarà finalment el projecte per valor de 550.550 euros, iva inclòs, i d’un 1r accèssit de 7.260 euros i i un 2n accèssit de 4.840 euros.

En total, l’obra de rehabilitació d’aquest conjunt industrial es preveu que siga de 8.000.000 € més iva, on del total de 12.000 m2, el 80% serà per a la promoció econòmica i 20% per a usos culturals.

La regidora d’urbanisme, Lorena Zamorano, valora la importància i l’interés que desperta el projecte: « La rehabilitació de la illa de Rodes és un projecte emblemàtic de la ciutat que ha d’estar a l’altura del que ens mereixen els alcoians, per això vam elegir aquest sistema d’adjudicació, busquem un projecte referent per a Alcoi i la bona resposta per part dels diferents equips redactors que s’han presentat, 10 en total, demostra l’alt interés que desperta Rodes. Una illa de més de 12.000 m2, la rehabilitació de la qual, ens permetrà recuperar el nostre important patrimoni industrial, ser referents del turisme d’interior i, alhora, impulsar la dinamització econòmica de la ciutat essent seu del Districte Digital. Sens dubte uns reptes molt importants que mereixen un projecte a l’altura».

Dins dels criteris del jurat, el criteri objectiu serà la baixada del preu sobre el pressupost base de licitació. A aquest criteri se sumen 5 criteris més, avaluables mitjançant un judici de valor: Qualitat arquitectònica de la proposta; coherència de la proposta amb les línies d'actuació de l'estratègia DUSI Alcoidemà; coherència i innovació del programa funcional proposat i incorporació de la perspectiva de gènere; criteris de sostenibilitat, eficiència energètica, incorporació d'innovacions tecnològiques, socials o ambientals; recuperació patrimonial del conjunt. Es valorarà la intervenció de rehabilitació dels edificis catalogats i la seua posada en valor; viabilitat tècnica, econòmica i constructiva de la proposta, i la incorporació de la metodologia BIM.

El jurat que decidirà quin serà el projecte de Rodes, i que es va constituir ahir a València, està format per Alcalde de L’Ajuntament d'Alcoi, Antonio Francés i com a suplent, la Regidora d'Urbanisme, Lorena Zamorano. La resta dels membres són:

  • David Osset Borrell, arquitecte, cap de secció de Promotors Públics, de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana. Substitut/a: Noemí Piles Rovira, arquitecta de la Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques y Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana.
  • Begoña Serrano Lanzarote, arquitecta, directora de l'Institut Valencià de l'Edificació. Substitut/a: Mar Alonso Monteverde, arquitecta de l'Institut Valencià de l'Edificació.
  • Luis Sendra Mengual, arquitecte, degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana. Substitut/a: Rosa María Castillo Vilanova, arquitecta, vocal de Cultura del Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana.
  • Daniel Mullor Sanjosé, arquitecte cap de l'Oficina d'Arquitectura de l'Ajuntament d'Alcoi. Substitut/a: Francisco Carretero Villegas, enginyer cap del Departament d'Enginyeria de l'Ajuntament d'Alcoi.
  • Josep Lluís Borràs Reig, arquitecte tècnic de l'Oficina d'Arquitectura de l'Ajuntament d'Alcoi. Substitut/a: Octavio Ramón Aura Borrajo, arquitecte tècnic de l'Oficina d'Arquitectura de l'Ajuntament d'Alcoi.

I el secretari del jurat serà Jesús Belinchón, tècnic d'administració general del Departament de Contractació de l'Ajuntament d'Alcoi. Substitut/a: Hermelando Linares, tècnic d'administració general del Departament de Llicències i Obertures de l'Ajuntament d'Alcoi.

El projecte haurà de tindre en compte el Pla Director de Rodes, aprovat en 2018, i el conveni signat entre l’Ajuntament i l’Agència Valenciana de Turisme per situar allí l’únic CDT d’interior de la província d’Alacant. També haurà d’anar en línia amb l’estratègia DUSI, cofinançada amb fons Feder de la Unió Europea per un import de 10 milions d’euros, centrada en construir una ciutat integradora, sostenible i innovadora.

Fins ara, les actuacions realitzades en la illa industrial s’han centrat en la consolidació de l'antiga Fundición Rodes Hermanos, situada en el barri de Santa Rosa a Alcoi. L'actuació va incloure la rehabilitació de les façanes i de l'interior de les naus, la recuperació del refugi antiaeri de la Guerra Civil i la catalogació de tots els elements. La iniciativa amb un cost superior als 200.000 euros va ser realitzada per l’empresa Victor Tormo S.L, i subvencionada per la Diputació d’Alacant.