Notícies

Publicada el dia 29/07/2021

L'Agència Valenciana de la Innovació aprova dos projectes per valor de 350.000 euros a Alcoi

L'organisme autonòmic ha concedit 108.713 euros per a la implantació del ‘Kit Ciutadà’ (el que suposa el 70% del finançament total del projecte) i 192.000 euros per al desenvolupament de la Compra Pública Innovadora (el 100% del finançament del projecte). En conjunt, Alcoi és el municipi que ha obtingut la major quantia econòmica d’entre tots els ajuntaments que s’han presentat.

Ajuntament d'Alcoi

L'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha aprovat dues dels projectes presentats per l'Ajuntament d'Alcoi a la convocatòria anual d'ajudes en concurrència competitiva de 2021 i ha resolt concedir al consistori 300.713 euros per a desenvolupar aquestes dues propostes d'alt valor afegit per a la ciutat. En conjunt, Alcoi és el municipi que obté la subvenció més elevada d’entre tots els ajuntaments que optaren a la convocatòria.

Els projectes aprovats són, d'una banda, el “Kit ciutadà Alcoi”, amb el qual es finançarà un paquet de sensors i un maquinari de fàcil instal·lació i configuració amb les quals el ciutadà podrà connectar-se a la xarxa IoT municipal. Amb aquesta iniciativa es persegueix, d'una banda, acostar, promocionar i difondre la tecnologia emergent al ciutadà i comunitat educativa de tots els nivells, implicant la societat i contribuint, entre tots, a millorar la captació de dades per a aplicar-los en el monitoratge ambiental, lluita contra la COVID 19 o la soledat no desitjat dels nostres majors.

Segons explica el regidor d'Innovació, Jordi Segura, “El projecte persegueix també la transferència del coneixement a les empreses i té un objectiu social molt important, ja que pretén estrényer la bretxa digital provocada en molts casos pel limitat accés a la tecnologia de determinats sectors de la societat, especialment el de les persones majors”. Aquest projecte rebrà 108.713 euros de l'Agència Valenciana de la Innovació, quantitat que suposa el 70% del seu finançament total. La resta serà aportada per l’Ajuntament d’Alcoi.

D'altra banda, l'organisme autonòmic subvencionarà amb 192.000 euros l'impuls de la Compra Pública Innovadora, un instrument amb el qual l'Ajuntament es converteix, no sols en comprador de productes tecnològics lligats al desplegament de projectes continguts en el Pla d'Acció Local de l'Agenda Urbana d'Alcoi, sinó també en agent tractor per a detectar noves necessitats i impulsar la innovació des de la col·laboració pública-privada.

Així mateix, dins d'aquest projecte es crearà el marc legal i institucional per a donar legitimitat i formar a un espai de col·laboració pública-privada que afavorisca l'experimentació d'idees, productes, serveis o eines innovadores per a l'administració local.

Segons el regidor Jordi Segura, “no sols es preveu que la Compra Pública Innovadora jugue un paper principal en la resolució dels principals reptes de la ciutat, sinó que l'actual crisi econòmica, social i sanitària exigeix que també s'accelere la incorporació i ús d'altres possibles mecanismes, instruments i polítiques de promoció de la innovació urbana, la qual cosa suposa una gran oportunitat per a Alcoi de posicionar-se com a referent a nivell nacional en la promoció de la innovació urbana local”.