Notícies

Publicada el dia 02/11/2018

El projecte Smart City d'Alcoi rep una subvenció de l'Agència Valenciana de la Innovació de 93.000 euros

Hem sigut l'únic Ajuntament subvencionat, essent la iniciativa alcoiana per fer d'Entença un carrer intel·ligent, la segona quantia més elevada

Fotografia del carrer Entença

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) van traure al mes de juny la primera convocatòria de «Accions complementàries d'impuls i enfortiment de la innovació». L'objectiu d'aquest programa és reforçar les estructures de suport a la innovació existents a la Comunitat Valenciana i facilitar la difusió de la R+D+I entre les empreses. A aquesta convocatòria es van presentar més de 30 projectes per part d’universitats, instituts tecnològics, associacions i ajuntaments, dels quals només han sigut seleccionades, finalment, 9 iniciatives. D’entre els seleccionats només es troba un ajuntament, el d’Alcoi, amb el projecte «Street Lab Na Saurina d'Entença» essent la segona quantia més alta de totes les subvencions concedides amb més de 93.000 euros.

L'objectiu final d'aquest «Street Lab» no és altre que apropar el concepte Smart City a la ciutadania, demostrant què la importància de la tecnologia radica en la seua capacitat per a millorar la vida de les persones. L’altra part innovadora del projecte alcoià està en la col·laboració entre les empreses i els agents del Sistema Valencià d'Innovació amb la creació de nous serveis en benefici dels ciutadans però que també donen lloc a nous models de negoci i activitats empresarials.

Un «Street Lab» és una iniciativa que considera el carrer un laboratori on es poden provar solucions noves sota condicions urbanes reals. L'objectiu és provar les solucions i així veure el seu potencial i també les seues limitacions. Amb el laboratori es pot avaluar i determinar què és escalable a àrees més grans de la ciutat. Les característiques del carrer Entença tant per al seua llargada, ubicació con via de comunicació fonamental entre barris és ideal per a poder tindre resultats significatius.

El projecte subvencionat contempla la primera fase de la creació del «Lab» al llarg del carrer, és a dir, la planificació disseny i organització del futur ús del laboratori i la dotació dels mitjans necessaris per a la seva futura explotació.

L’alcalde, Toni Francés, destaca la importància de la iniciativa: «Aquest projecte en el que ja hem començat a treballar i que estarà acabat per a final d’any serà, a més a més, el primer projecte Smart City en el que participaran les nostres dues universitats: Universitat Politècnica de València i Universitat d’Alacant, que dissenyaran, conjuntament amb els tècnics municipals, el model de carrer intel·ligent per a Entença i posaran en marxa el projecte pilot amb el desplegament de la infraestructura i equipament necessaris».

Francés afegeix: «Volem destacar, una vegada més, que tornem a estar entre els ajuntaments valencians i espanyols més capdavanter en aplicació de l’Smart City, que es confirma amb una nova subvenció per un projecte molt treballat i que aporta elements realment innovadors. Com tots sabem la feina ben feta al final sempre dona resultats».

El projecte «Street Lab Na Saurina d'Entença» s'ha dividit en set fases: Planificació; Disseny i organització; Desplegament del servei de connectivitat; Implementació del sistema de mesurament d'impacte; Implementació de la infraestructura per a la gestió del cicle de vida; Verificació i obertura del Lab. Hi ha pocs exemples d’implantació de «Lab Street» i cap com el que es proposa a Alcoi , amb la col·laboració amb dues universitats i la intenció de crear nous models de negoci. Per exemple l’ajuntament de Copenhague va iniciar un al 2016 però amb iniciativa privada i ja ha testat diferents solucions en camps com els pàrquings intel·ligents, residus o qualitat de l’aire.

Cal recordar que Alcoi té aprovat un Pla Director Smart City i també ha sigut elegida per la Comissió Europea amb només dos ciutats més a Espanya per a portar a terme el projecte «Digitial Cities Challenge». D’altra banda, dins de l’EDUSI també es plantegen diferents iniciatives subvencionades per Fons Feder de la Unió Europea que milloraran Alcoi a través de projectes de ciutat intel·ligent.