Notícies

Publicada el dia 08/04/2022

Sostenibilitat ambiental, social i econòmica: la triple mirada de l'Agenda Urbana d'Alcoi

El municipi perfila el diagnòstic i Pla d'Acció que comprén projectes inclosos en un decàleg d'Objectius Estratègics, incidint en el plantejament urbanístic, la mobilitat ordenada i sostenible, la renaturalització i el foment d'espais verds i saludables, la plena integració, amb especial atenció als col·lectius desfavorits o l'impuls al desenvolupament econòmic local i circular.

Foto panoràmica de la ciutat d'Alcoi

Alcoi és una de les primeres administracions locals espanyoles que està desenvolupant la seua pròpia Agenda Urbana, el full de ruta que ha de guiar les accions i estratègies del seu desenvolupament fins a l'any 2030. Aquesta planificació plasma en l'àmbit local les directrius marcades per altres agendes internacionals, especialment l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, adoptada en 2015 per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) i de la qual, al seu torn, emanen l'Agenda Urbana Europea i l'Agenda Urbana Espanyola.

Des que al juliol de 2021, l'Ajuntament d'Alcoi signara amb el Ministeri el protocol que converteix al municipi en ciutat pilot de l'Agenda Urbana Espanyola, el consistori ha estat treballant a elaborar un diagnòstic del municipi i ara ultima la redacció del Pla d'Acció, una eina metodològica que permeta afrontar els reptes que s'han anat plantejant.

Segons destaca l'alcalde d'Alcoi, Toni Francés, «aquesta planificació estratègica és fonamental per a prioritzar projectes i ens permet partir d'una posició d'avantatge a l'hora de presentar-los a les diferents convocatòries de finançament europeu. Estem treballant de manera transversal, amb la implicació de diversos departaments i comptant amb la participació ciutadana, amb l'objectiu de fer d'Alcoi una ciutat més sostenible, integradora i justa, fites que són la base de l'Agenda 2030».

Per a realitzar el diagnòstic, s'ha analitzat la situació del municipi al voltant de deu eixos, definint les seues febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats. Aquests són: territori, paisatge i biodiversitat; model de ciutat; canvi climàtic i resiliència; gestió sostenible dels recursos i economia circular; mobilitat i transport sostenible; cohesió social i igualtat d'oportunitats; economia urbana; habitatge, era digital; i instruments i governança.

L'anàlisi ha sigut dut a terme per tres grups de treball i ha comptat per a la selecció d'alguns projectes amb la ciutadania, la participació de la qual serà també molt important al llarg de tot el procés de desenvolupament i implementació del pla.

Deu Objectius Estratègics

Després de la valoració inicial, s'han establit una sèrie de projectes agrupats al voltant del decàleg d'Objectius Estratègics de l'Agenda Urbana Local.

Una de les principals àrees de treball és el planejament urbanístic, àmbit en el qual urgeix l'actualització del Pla General d'Ordenació Urbana, en el qual estan integrats documents com el Pla General Estructural, el Pla d'Ordenació Detallat o el Catàleg de Proteccions.

Aquest primer apartat està alineat amb l'Objectiu Estratègic d'ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, on s'inclouen altres projectes, com la renovació urbana de la Plaça d'Al-Azraq o la renaturalització de diferents espais urbans. Actuacions concretes en aquest sentit són, per exemple, la recuperació i valoració del Barranquet de Soler, la naturalització dels quatre grans parcs de la ciutat, del riu Barxell i de la zona verda de Cotes Baixes, així com la intervenció en els vessants de la Beniata i de l'accés sud d'Alcoi, que es pretén repoblar amb espècies autòctones, convertint aquests espais en un pulmó verd dins del nucli urbà.

Un altre gran projecte en aquesta mateixa línia és la creació de Via Parc, un itinerari verd, sostenible i integrador que aprofitarà l'antic traçat ferroviari per a connectar diferents àrees de la ciutat i vertebrar el teixit urbà. Aquesta via es completarà amb actuacions com la creació de vies ciclistes i espais verds o el condicionament i creació d'espais públics.

Cobra també molta importància en l'Agenda Urbana d'Alcoi la regeneració de barris vulnerables com els de Pare Poveda, Font Dolça, o la rehabilitació d'habitatges en Escultor Ridaura.

Per a complir amb un altre dels Objectius Estratègics, l'ajuntament projecta actuacions, tant de rehabilitació arquitectònica com d'eficiència energètica, en set edificis públics de diferents tipologies i usos. Per citar alguns: l’“Escola de Sant Antoni de Pàdua” per a convertir-la en Centre Social, el Museu Arqueològic Camil Visedo, el Centre Cultural Mario Silvestre o l'antic edifici de l'Asil, que està previst es convertisca en pinacoteca.

Arran de la llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, totes les ciutats de més de 50.000 habitants estan obligades a implantar una Zona de Baixes Emissions, la qual cosa comporta limitar l'entrada de vehicles contaminants en una àrea considerable de la pròpia ciutat. Alcoi ja està treballant en aquest projecte i ja ha implantat algunes mesures d'acord, com la conversió en zona de vianants del centre, la creació de l'eix ciclopeatonal o accions per a fomentar la mobilitat sostenible.

La planificació inclou a més una especial atenció a l'àmbit social, amb actuacions i programes encaminats a reduir la vulnerabilitat i les desigualtats. Entre aquests, s'inclou el programa que el consistori està implementant com a Ciutat amiga de les persones majors, el Pla d'Igualtat, Pla d'Inclusió Social o el Pla de Drogodependències i altres conductes addictives. A més, es durà a terme un estudi i un pla d'inclusió social i es treballarà per adequar i ampliar els espais dedicats a la prestació de serveis socials.

Per a completar aquesta triple mirada, també es treballarà en el pla econòmic, sobretot referent a la creació d'ocupació, amb la posada en marxa d'un Observatori d'Ocupació i la cooperació amb universitats i empreses per a la gestió de bases de dades conjuntes.

Convertir Alcoi en un referent turístic d'interior és un altre dels projectes previstos per a impulsar l'economia urbana. Ací s'inclouen diverses accions ressenyables, com la recuperació i museïtzació del conjunt de fàbriques de Primera Aigua, la recuperació d'espais urbans per a la formació d'un museu obert de la ciutat industrial o la recuperació de senderes i del centre d'Interpretació de la Sarga.

Finalment, liderar i fomentar la innovació digital és un altre dels grans Objectius que l'Agenda Urbana d'Alcoi adopta com a compromís prioritari i en aquest sentit, destaca una operació tan rellevant com la implantació d'un bessó digital de la ciutat, és a dir, una rèplica virtual composta per les dades i la informació que s'obté de l'entorn real i que servirà per a simular amb antelació situacions de diversa índole, des d'emergències fins a patrons de trànsit.