Notícies

Publicada el dia 25/06/2021

L'Ajuntament durà a terme les obres del pla d'Accessibilitat 2020 amb una partida de 500.000 €

Fora del pla d'accessibilitat es va dedicar més de 500.000 a l'accessibilitat en diverses actuacions

Avinguda Juan Gil Albert, s'actuarà en el fanal i la paperera enfront del pas de zebra

L'Ajuntament començarà el mes vinent de juliol diverses obres d'accessibilitat en diferents barris de la ciutat, en concret es dedicaran 279.350 euros de la partida de 500.000 que estava en el Pressupost Municipal per al Pla d’Accessibilitat 2020. El motiu d'aquesta diferència és que una vegada es van optar les empreses a l'adjudicació van presentar ofertes per un import inferior, donada l'alta competència existent, amb el que l'Ajuntament ha aconseguit un important estalvi. La quantitat sobrant passarà a les actuacions del Pla 2021, algunes de les quals ja estan en marxa com la de Sant Nicolauet o Sant Mateu.

Totes les actuacions són finançades pel Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya, FEDER 2014-2020 – Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) Alcoidemà.

Pel que respecta a les obres en concret s'han dividit en quatre lots per barris, totes tenen un termini d'execució de quatre mesos, es realitzaran durant l'estiu i hauran d'acabar a l'octubre. Bàsicament actuaran en guals per als vianants, embornals, senyalitzacions de la via i verticals, escocells, rebaixes de plataforma, passos de zebra, fanals, escales, papereres, places d'aparcament, pilons, voreres i asfaltat de la calçada.

El primer dels lots, treballarà a l'Eixample, s'ha adjudicat per 88.300 euros a Leutumur S.L. Actuaran als carrers Isabel La Catòlica, Barranc del Cint, Pont de Sant Jordi, i Espronceda-Francesc Perera.

Pel que respecta a la Zona Nord, les actuacions seran en l'Avinguda Juan Gil Albert, en el tram comprés entre el carrer Calderón i Fontilles. La inversió serà de 79.100 euros i les obres les realitzarà Mediterráneo de Obres i Asfaltos S.L.

En la Zona Alta les intervencions seran als carrers Alarcón, Zorrilla, Capellà Navarro i Echegaray. Les obres van ser adjudicades a Asfaltos y Construcciones Aitana per 59.890 euros.

Finalment cal indicar que les actuacions en Santa Rosa, es realitzaran precisament al carrer que dóna nom al barri, en el tram comprés entre el Barranquet de Soler i la plaça Miguel Hernández. Pel que respecta a Batoi es treballarà al carrer Banyeres. L'actuació la realitzarà Leumutur S.L. per 52.030 euros.

OBRES FORA DEL PLA D'ACCESSIBILITAT 2020: 501.946,5 euros

És important assenyalar que pràcticament totes les actuacions que es realitzen al carrer, malgrat que no són obres exclusivament d'accessibilitat inclouen una part en la qual es treballa aquest aspecte. Així en 2020, es va dedicar 139.007,07 euros en obres com les realitzades en Els Clots, aparcaments del carrer Alacant, Sant Joan i Sant Bonaventura, millores als carrers Gurugú i Sant Mateu, carretera Banyeres, Mestre José Ribera Montes, La Sang, La Sarga, rotonda carretera Font Roja, Barri Les Llometes i la casa Consistorial.

A més l'any passat es va realitzar la reurbanització del carrer Sant Francesc, plaça Ramón y Cajal, i Sant Mateu, una actuació que va fer accessibles aquests espais de la ciutat, amb un import final de 362.939,5 euros. Pel que podem dir que en 2020 es van dedicar, 501.946,5 euros en actuacions per a accessibilitat de la ciutat en obres no contemplades en el Pla. Si sumem aquesta quantitat a la del pla, en total són 781.296,5 euros.

“Parlem de quasi 800.000 euros per a l'accessibilitat, en diferents actuacions perquè, insistim treballem per a l'accessibilitat universal de la ciutat, per això continuem portant avant el pla d'accessibilitat, i no sols això, sinó que totes les obres tenen una part d'accessibilitat. La nostra intenció és tindre una ciutat més amable amb el vianant i amb totes les persones, també les que tenen alguna diversitat funcional. Tenim l'objectiu d'eliminar totes les barreres i les dificultats que els compliquen poder circular pels nostres carrers”, ha explicat el regidor d'Accessibilitat Universal, Jordi Martínez.