Notícies

Publicada el dia 28/05/2021

Les obres per a adequar i millorar l'entorn de l'estació de Renfe començaran a principis de juny

El termini d'execució és de tres mesos i l'objectiu és integrar urbanísticament tota aquesta zona, així com resoldre alguns problemes com l'accés precari a l'estació

Plànol de la proposta d'urbanització de Renfe

A principis del mes de juny està previst que arranquen les obres d'adequació i millora dels serveis existents en l'àmbit de l'estació ferroviària d'Alcoi, en la confluència entre l'avinguda Tirant lo Blanc i el carrer Primer de Maig. La intervenció forma part de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI-Alcoidemà) cofinançada al 50% per la Unió Europea a través del Programa Operatiu pluriregional d'Espanya 2014-2020 i suposarà una inversió total de 215.763,45 euros.

El projecte ha sigut redactat per l'arquitecte Pau Briet García i la superfície total de l’àmbit d'actuació és de 3.975 m². Els treballs, adjudicats a TELMEX Tecnologia General 21, S.L., tenen un termini d'execució de tres mesos.

Segons explica la regidor d'Urbanisme, Lorena Zamorano, “es tracta d'una intervenció senzilla però molt important i necessària per a dotar a l'entorn de l'estació d'un caràcter urbà i ordenat, així com per a resoldre alguns problemes funcionals com ara l'accés de vianants a l'estació o l'eixida i entrada de vehicles des de l'aparcament de la Renfe, que actualment és bastant deficient”. Zamorano afegeix que “l'actuació dotarà a la zona d'una imatge renovada, amb nous serveis, mobiliari urbà i àrees verdes que donaran una millor imatge de l'entrada nord de la ciutat”.

Estat actual dels terrenys prop de l'estaciò, dins de l'àmbit d'actuació de les obres

Fotografia: Estat actual dels terrenys prop de l'estaciò, dins de l'àmbit d'actuació de les obres

A més, les obres contribuiran a solucionar l'actual desalineació dels carrils de circulació de vehicles i bicicletes de l'avinguda Tirant lo Blanc, on les vorades no coincideixen, a un costat i a un altre de l'encreuament amb el carrer Primer de Maig, quedant la vorera que ve pel sud-oest interrompuda just en l'aparcament. En general, es vol contribuir a ordenar tota aquesta zona, que es troba amb un estat de deterioració, especialment en l'àmbit que comprén l'aparcament de l'estació, amb multitud de pegats, fruit de reparacions anteriors dels serveis.

Finalment, paral·lelament a la zona indicada es pretén actuar també sobre una zona residual existent a l'altre costat del pont del carrer Tirant lo Blanc, una parcel·la propietat de Renfe en forma de tascó i l'interior de l'estació, que es troba bastant descurada i sense cap ús específic. Malgrat el seu estat, es tracta d'una zona molt visible des del carrer Tirant lo Blanc, per la qual cosa la intervenció presenta una bona oportunitat per a enjardinar i millorar aquest punt, oferint una millor carta de presentació en l'entrada a la ciutat des del nord. En aquest sentit, es procedirà a la neteja, desbrossament i enjardinament d'aquesta parcel·la i a la seua incorporació a la ciutat mitjançant un canvi en el traçat del clos.

Les obres projectades contemplen, a més, la renovació del clos perimetral que delimita les vies i les andanes de l'estació ferroviària de Renfe. Es reurbanitzarà l'entorn pròxim a l'estació, redefinint-lo principalment per a ús per als vianants i incorporant nous elements urbans com a marquesina per a la parada de l'autobús, divers mobiliari urbà, jardineres i arbratge.

La reurbanització resol també l'enllaç dels dos trams de carril reservat per a ciclistes, executats recentment; s'alinearan les vorades i del traçat de les circulacions dels diferents vehicles que discorren pel carrer Tirant lo Blanc; s'adequaran i ampliaran els diferents serveis a les noves exigències; i es renovarà la banda de rodadura del ferm d'asfalt.

Respecte a la jardineria, aquestá previst realitzar diferents plantacions en diferents àmbits i també es col·locarà nou mobiliari urbà, destacant bancs accessibles, una marquesina per a la parada d’autobús i noves papereres adossades a fanals de manera que no interferisquen en l'itinerari per als vianants accessible.