Notícies

Publicada el dia 02/12/2022

El Ple aprova definitivament l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana en l'Espai Públic

Després d'aprovar el temps d'exposició pública s'han realitzat diferents modificacions amb 22 vots a favor i 3 abstencions

Foto del Ple de desembre de 2022

L'Ajuntament d'Alcoi ha aprovat definitivament l'Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana en l'Espai Públic en el Ple amb 22 vots a favor: PSOE, PP, Compromís, Ciutadans, Podem i No Adscrit i 3 abstencions: Guanyar i Vox.

Recordem que en el ple del mes de juny es va aprovar el passe a exposició pública, una vegada resolt aquest procés s'han acceptat diferents al·legacions i reclamacions interposades, entre les quals podem destacar alguns canvis en el quadre de sancions o el canvi respecte a la prohibició del bany en zones obertes que ara no es podrà dur a terme tan sols en les zones en les quals està específicament prohibit.

Aquesta Ordenança té per objecte preservar l'espai públic com a lloc de convivència i civisme, en el qual totes les persones puguen desenvolupar en llibertat les seues activitats de lliure circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels i les altres i a la pluralitat d'expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religioses i de formes de vida diverses existents en aquest municipi.

L’Ordenança regula una sèrie de mesures encaminades específicament al foment i a la promoció de la convivència i el civisme en l'espai públic, identifica quins són els béns jurídics protegits, preveu quines són les normes de conducta en cada cas i sanciona aquelles que puguen pertorbar, lesionar o deteriorar tant la mateixa convivència ciutadana com els béns que es troben en l'espai públic que li ha de servir de suport, preveient, si escau, mesures específiques d'intervenció.

L'ordenança regula diferents aspectes que no estaven regulats, creant problemes en la ciutadania i dificultats a la Policia Local a l'hora d'actuar perquè no tenien una base a la qual atenir-se. Entre altres aspectes regula temes com les apostes, ús inadequat de l'espai públic per a jocs, ocupació de l'espai públic per conductes que adopten formes de mendicitat, comerç ambulant no autoritzat d'aliments, begudes i altres productes, activitats i prestació de serveis no autoritzats, demanda i consum, ús impropi de l'espai públic, zones naturals, parcs, jardins, espais recreatius i instal·lacions municipals, altres conductes que pertorben la convivència, sorolls i molèsties veïnals i consum de begudes alcohòliques.

«Amb aquesta ordenança volem que millore la convivència a la nostra ciutat. Sabem que la major part de les persones actua correctament, però ens trobàvem amb algunes situacions en les quals la Policia Local no tenia cap base per a actuar, ja que eren situacions que no estaven contemplades en cap llei ni ordenança. Vull agrair a tots els grups que han fet aportacions per a millora l'ordenança i hem aconseguit la seua aprovació amb una amplíssima majoria i sense cap vot en contra», ha destacat el regidor de Seguretat, Raül Llopis.

Ordenança (pdf)