Notícies

Publicada el dia 03/02/2023

Alcoi aprova l'ordenança municipal abolicionista de la prostitució i l'explotació sexual

Ha tingut 20 vots a favor en el Ple, dos en contra i tres abstencions. És l'aprovació inicial, ara passarà a exposició pública i després de la resolució o incorporació de les al·legacions tornarà al Ple per a la seua aprovació definitiva

Imatge del Ple ordinari del 3 de febrer de 2023

El Ple de l'Ajuntament d'Alcoi ha votat a favor de l'aprovació inicial de l'ordenança municipal abolicionista de la prostitució i l'explotació sexual. S'ha aprovat amb els 20 vots de PSOE, PP, Compromís i Podem, l’abstenció de Guanyar i Ciudadanos (3 vots) i el vot en contra de Vox i No Adscrit (2).

La finalitat d'aquesta Ordenança és promoure, dins de l'àmbit de les competències municipals, l'erradicació de la prostitució i altres formes d'explotació sexual en el municipi d'Alcoi, amb l'objectiu de protegir els drets de les víctimes del sistema 'prostitucional'. Aquesta Ordenança articula una sèrie de mesures de caràcter jurídic, així com recursos psicosocials, per a defensar i protegir les dones víctimes de prostitució i d'explotació sexual, i per a garantir la convivència en l'espai públic de manera que tota la ciutadania puga exercir lliurement els seus drets.

En aquesta línia, l'Ordenança, partint de la defensa dels drets humans i dels drets de les dones, persegueix erradicar la prostitució i l'explotació sexual. Per això, considera víctimes a totes les dones en situació de prostitució, sanciona la demanda com a causa principal de l'existència de la prostitució i proposa mesures que van més enllà de l'àmbit sancionador, en incorporar un enfocament integral i inclusiu que garantisca la defensa i la protecció de totes les dones en situació de prostitució.

L'àmbit d'aplicació territorial ve determinat pel títol competencial que habilita a l'Ajuntament per a regular aquesta matèria: els espais públics com a llocs de convivència ciutadana en ple gaudi de drets i llibertats. Aquesta Ordenança estableix una sèrie de normes de conducta en l'espai públic i sanciona aquelles conductes que afavoreixen la demanda i el consum de prostitució, perpetuant una pràctica sexista, greument discriminatòria i impròpia d'una societat democràtica.

La present ordenança també estableix que l'Ajuntament d'Alcoi aprovarà un pla municipal d'acció integral per a dones en situació de prostitució. Aquest pla comprendrà i coordinarà totes les mesures i actuacions destinades a les dones en situació de prostitució i víctimes d'explotació sexual que es troben en el terme municipal, amb la finalitat que puguen integrar-se social, econòmicament i laboralment en la societat.

'Estem davant de l'aprovació inicial d'una ordenança que està aprovant-se a molts dels pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana amb la col·laboració implícita de la consellera Gabriela Bravo i amb el vistiplau de la seua conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i amb una clara intenció d'eliminar i erradicar la prostitució, nosaltres vam treballar per eliminar els punts que tractaven aquest tema en l'ordenança de convivència i hem estat treballant amb els diferents departaments competents. Ara després de l'exposició pública i d'alguna al·legació, només ens queda votar prostitució si o prostitució no, nosaltres ho tenim clar, votarem prostitució, no.', ha destacat el regidor de Seguretat, Raül Llopis en el Ple.