Notícies

Publicada el dia 10/03/2023

Alcoi implementarà una eina que utilitza la intel·ligència artificial per a la detecció precoç de casos de risc i especial atenció en la infància

Aquest projecte es durà a terme en 9 municipis d’Espanya

Paraula Kanjo

Alcoi és un dels 10 municipis d'Espanya que està participant, tal com ja hem informat en diverses ocasions, en el projecte denominat: 'Prevenció comunitària i participació amb xiquets, xiquetes i adolescents en el sistema de protecció'. Es tracta d'una iniciativa d'UNICEF Comité Espanyol centrada en la modernització dels serveis socials, amb una posada al dia que garantisca un enfocament basat en un marc de drets, una intervenció i suport centrats en cada persona i la promoció d'un enfocament comunitari i preventiu. El pressupost total per a aquest projecte d'investigació aplicada és d'1.050.000 euros finançats pels fons Next Generation de la Unió Europea.

D’aquests 10 municipis, 9, entre els que està Alcoi, utilitzaran Kanjo, una eina que utilitza la intel·ligència artificial per a la detecció precoç de casos de risc i especial atenció en la infància, per a analitzar la possibilitat d'implementar-la en els centres d'Educació Primària del municipi.

Kanjo permet obtenir, analitzar i visualitzar variacions en els patrons emocionals dels alumnes, és una eina d'intel·ligència artificial, de detecció de sofriment emocional en alumnes de primària. Treballa amb dispositius tàctils, amb tauletes, podent visualitzar les emocions. Els xiquets i xiquetes van teclejant les seues emocions cada dia i al llarg del temps formen un patró emocional. Aquesta informació és analitzada per la intel·ligència artificial, supervisada per les persones orientadores i psicòlogues, i, si es detecta un patró associat al sofriment, l'eina informàtica emet una alerta, que permet als equips del centre actuar de manera preventiva i precoç i treballar amb l'equip d’atenció a la infància del departament.

Per a poder implementar Kanjo en els Centres educatius, és necessària una formació prèvia, per als professionals del centre vinculats a la gestió i ús de Kanjo.

Aquestes formacions ja estan en marxa. Versen entorn de les emocions, com connectar amb elles, la seua manifestació física, el vincle emocional, l’espai segur, entre d’altres. Fins al moment dos centres d’Alcoi estan participant: El Romeral i Col·legi Esclaves SCJ Alcoi.

Recordem que l'objectiu principal del projecte de 'Prevenció comunitària i participació amb xiquets, xiquetes i adolescents en el sistema de protecció' és enfortir les entitats locals en la intervenció de les situacions de risc de la infància i adolescència. Per a això, es treballa en tres aspectes clau, millorar el sistema de detecció de risc primerenc; dissenyar un model d'intervenció davant situacions de risc de protecció per a xiquets, xiquetes i adolescents; i la gestió i difusió del coneixement generat per a la seua replicabilitat.

Pel que respecta a la metodologia hi ha un aspecte clau a ressaltar i és el de la participació, ja que el codisseny del model es farà en espais participatius amb personal d'entitats locals i a més, la participació infantil es donarà en totes les fases del projecte.

El projecte s'executarà fins a 31 de desembre de 2023, amb un any més per a la seua avaluació.

La regidora d’Infància i Adolescència, Aranza de Gracia, ha destacat que «Un dels objectius d'aquest projecte de prevenció comunitària i participació és millorar els sistemes de detecció de les situacions de risc primerenc, és per això que Alcoi segueix en la davantera en les polítiques d'infància, el nostre govern sempre l'ha tinguda present, ja que aquesta realitat ens preocupa».