Notícies

Publicada el dia 21/03/2023

Alcoi licita la rehabilitació d’un edifici municipal al carrer Sant Maure per a cedir-lo en règim de lloguer social

Compta amb un pressupost inicial de 390.383,48 cofinançat al 50% amb fons FEDER i en un 10’96% amb ajudes del conveni amb la Generalitat Valenciana del pla ARRU

Façana de Sant Maure 13

L'Ajuntament d'Alcoi ha licitat la rehabilitació d'un edifici municipal en el número 13 del carrer Sant Maure per a cedir-lo en règim de lloguer a col·lectius amb dificultat d'accés a l'habitatge.

El projecte, que ix a licitació amb un pressupost base de 390.383,48 euros, està cofinançat al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER 2014-2020. Així mateix, compta amb una ajuda de 42.788,95 euros (10’96% respecte del preu total de contracte) procedent del conveni entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament d'Alcoi per a la gestió de l'Actuació de Regeneració i Renovació Urbana d'Alcoi (ARRU). La resta de l'import (un 39’04%) serà finançat amb fons municipals.

La regidora d'Habitatge, Maria Baca, detalla que «aquesta actuació pertany a una de les línies de l’EDUSI-Alcoidemà, centrada en la regeneració física i social mitjançant la rehabilitació d'habitatges municipals. Principalment, la idea és oferir-les en règim de lloguer a col·lectius amb més dificultat d'accés a l'habitatge, sobretot les persones joves i les persones majors de 65 anys».

Per a la seua execució, l'empresa adjudicatària comptarà amb un termini de nou mesos, a comptar des de la data de la signatura de l'acta de replanteig.

Les obres consisteixen en la rehabilitació i implantació de l'ascensor i inclouran la redistribució interior de l'edifici per a la configuració dels nous habitatges (una per planta) i dels espais comuns. També s'escometran millores de l'envolupant tèrmica de l'edifici amb la consegüent millora del confort i reducció del consum energètic.

D'altra banda, s'intervindrà en determinades estructures horitzontals per a permetre el compliment de la normativa vigent relativa a accessibilitat, es preservarà la façana principal i es repararà i adequarà la façana posterior.