Notícies

Publicada el dia 06/04/2023

L'Ajuntament d'Alcoi instal·la punts wifi en més zones turístiques

És el primer dels projectes del PST, Pla de Sostenibilitat turística en Destí, que veu la llum

Un cartell de wifi gratuït en un fanal

L'Ajuntament d'Alcoi ha dut a terme l'extensió dels punts wifi del municipi, ampliant-se a aquelles zones emblemàtiques turísticament i en les quals tindrà major impacte el desenvolupament del PST. És el primer dels projectes del PST, Pla de Sostenibilitat turística en Destí, que veu la llum.

En concret, es tracta de la implantació de WIFI4EU en la plaça de Ferrándiz i Carbonell, en la Plaça Emilio Sala, a la Torre Na Valora i en el Portal de Riquer; zones en les quals es van desenvolupar diferents indústries, la tèxtil, la paperera i les muralles per ser una de les zones turístiques que van quedar pendents de dotar en actuacions anteriors.

Està previst l'ampliació de punts amb la col·locació de WIFEU en la poma de Rodes (indústria metal·lúrgica) i en El Molinar.
El projecte ha ascendit a 24.596,92 euros que formen part dels 3.000.000 euros atorgats a Alcoi a través dels Fons europeus Next Generation de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Cal indicar que encara que la majoria de persones ja té en els seus dispositius una tarifa que inclou dades, per a poder gaudir correctament de les recreacions virtuals es necessita una àmplia velocitat de connexió que s'aconseguirà amb aquest sistema de wifi, que a més cal indicar que és molt valorat especialment per les persones estrangeres les tarifes de dades de les quals al no ser al seu país es veuen especialment limitades.

El pla de sostenibilitat turística d'Alcoi planteja actuacions que, alineades amb els eixos de l'agenda urbana 2023 per a un desenvolupament sostenible com són l'accessibilitat, mobilitat, eficiència i digitalització, i amb vocació vertebradora, fer valdre recursos turístics existents amb la finalitat de potenciar l'emprenedoria.

“L'Ajuntament d'Alcoi s'ha alineat amb l'estratègia europea en clara aposta per un desenvolupament urbà sostenible com a model de creixement econòmic i social. El nostre objectiu és conformar una oferta turística diferenciada, d'alta qualitat, innovadora i sostenible que supose un estímul de cara a l'increment de la capacitat d'atracció turística de la nostra ciutat, maximitzant la qualitat de l'experiència del visitant”, ha destacat la regidora de Turisme, Lorena Zamorano.