Notícies

Publicada el dia 27/10/2023

L'Ajuntament d'Alcoi col·laborarà amb la Generalitat per a combatre els allotjaments turístics il·legals

Informarà de com regularitzar la situació, a més de controlar l'oferta il·legal i de competència deslleial en la comercialització d'habitatges d'ús turístic.

Tourist Info Alcoi en 2022

L'Ajuntament d'Alcoi treballarà juntament amb la Secretaria Autonòmica de Turisme per al desenvolupament d'accions contra l'intrusisme i la competència deslleial en el destí.

A la fi de l'any passat van signar el document de bases de col·laboració i una vegada s'ha realitzat l'estudi de camp, es procedirà a realitzar al costat dels serveis de la Policia Local una campanya contra l'intrusisme incloent el control de l'oferta il·legal i competència deslleial en la comercialització d'habitatges d'ús turístic.

La insuficiència de mitjans personals per part dels serveis d'inspecció de la Generalitat per a atendre l'àmplia oferta existent, ha provocat que siguen les Administracions locals amb la col·laboració de la Policia Local, les que contribuïsquen a millorar la correcta i completa labor d'Inspecció.

El decret 10/2021 de 22 de gener regula l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana. Per al tràmit de regularització en sòl urbà és imprescindible adjuntar l'informe de compatibilitat urbanística i la llicència d'ocupació (abans cèdula d'habitabilitat) que expedeix l'Ajuntament, així com disposar de tots els requisits obligatoris, segons la categoria que es vulga inscriure (estàndard o superior) i estar en perfecte estat de neteja i conservació. S'ha d'adjuntar una declaració responsable que només es pot realitzar de manera telemàtica amb signatura digital, tant per a les persones físiques com jurídiques.

En qualsevol cas el tràmit pot consultar-se a través de la web de Turisme Comunitat Valenciana (gva.es).

“Amb aquesta acció, d'una banda, contribuirem a la regularització de les places d'allotjament del destí, la qual cosa permetrà obtindre una visió més ajustada de la realitat d'aquest. A més, ens permetrà augmentar l'obtenció d'ajudes del Fons de cooperació municipal per a municipis turístics que distribueix part de l'import a repartir entre els municipis turístics de rellevància i excel·lència en funció del nombre total de places en allotjaments reglats”, ha explicat la regidora de Turisme, Lorena Zamorano.