Notícies

Publicada el dia 06/11/2023

L'Ajuntament d'Alcoi presenta la modificació en l'ordenació de tributs, taxes i preus públics per a l'any 2024

A pesar que l'IPC ha pujat un 17,6% en els últims anys tan sols hi haurà un increment d'un 5% en la majoria de les taxes. Amb les últimes dades actualitzades, a Alcoi es paga 104,18 euros menys per persona en impostos i 95,75 euros menys d'IBI per habitatge que en ciutats similars de la Comunitat Valenciana.

Façana de l'Ajuntament d'Alcoi

L'Ajuntament d'Alcoi presentarà aquesta setmana la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals, Taxes i dels acords sobre Preus Públics, per a l'exercici 2024. Aquesta proposta elaborada després d'una gran faena per part del personal municipal, ve presidida, d'una banda, pel manteniment de l'objectiu de progressivitat de la tribulació municipal, a través de diferents bonificacions que suposen que aquells que menys tinguen menys aporten, pel foment de l'activitat econòmica amb el manteniment de bonificacions a la implantació de nous negocis o empreses en la nostra localitat, així com per l'impuls en la utilització d'energies verdes. Al mateix temps s'ha fet una revisió de costos i tarifes dels diferents conceptes tributaris.

En els últims anys, a causa de la situació extraordinària de caràcter internacional que ha suposat una pujada de la inflació sense precedents, hem aplicat una congelació de taxes i impostos deixant de repercutir en la tribulació municipal un 17,6%. Enguany, donada la importància del manteniment de la prestació de diferents serveis públics, s'ha realitzat una revisió que suposa un increment del 5% en la majoria de les taxes i preus públics, sense perjudici de les revisions realitzades pels departaments municipals, i la congelació dels coeficients aplicats en els diferents impostos a excepció del IVTM (Impost de Vehicles de Tracció Mecànica), on es revisa la tarifa en un 5%, al mateix temps que es regulen els diferents tipus de vehicles considerats d'emissió 0 a l'efecte d'aplicació de la corresponent bonificació i d'acord amb l'objectiu de foment d'utilització d'energies verdes.

Cal destacar que les taxes i preus públics tal com marca la llei han de cobrir el cost del servei, i segons els informes tècnics els preus estan per davall del cost, aquest és un fet més que motiva aquesta lleugera pujada. Tot i això, taxes per exemple com la de recollida, transport i tractament de residus, que popularment se'l coneix com a “taxa de la brossa”, està molt per davall del cost real, i en alguns municipis com Benidorm o Novelda les han pujades un 70 i un 98%.

“Els impostos han de tendir al manteniment de la gran quantitat de serveis públics que aquest Ajuntament dona per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Enguany i a pesar que l'IPC dels últims anys ha pujat prop d'un 18%, el que fem és aplicar una revisió del 5% a la majoria de les taxes i preus públics i continuen congelats imposats com l'IBI, l'ICIO o la plusvàlua. Això justifica que mantinguem una pressió fiscal per davall de les mitjanes i que sempre actuem baix la premissa de tendir a la progressivitat de manera que qui menys tinga, menys aporte i ho fem a través de diferents bonificacions que a més, també el que intenten és el foment de l'ocupació i la millora del medi ambient”, ha destacat la regidora d'Hisenda, Vanessa Moltó.

A ALCOI ES PAGA 95,75 € MENYS D'IBI PER HABITATGE QUE EN CIUTATS SIMILARS
També és important recordar el cas especial de l'IBI d'Alcoi, que no pujarà. A la nostra ciutat és un dels municipis de la Comunitat Valenciana que menys es paga, comparant-ho amb els similars quant al nombre d'habitants, 95,75 euros menys per habitatge, amb l'última actualització de dades. Tal com es pot comprovar, amb les dades de l'INE, la mitjana del que es paga a Alcoi d'IBI és 461,24 euros, mentre que la mitjana de poblacions de rang similar en la Comunitat Valenciana és de 556,99 euros i la nacional de 470,46. Hem de tindre en compte que el resultat final del rebut ve determinat per dos factors, el coeficient, que és cert que a Alcoi és un dels més alts, l'1%, i el valor cadastral de l'habitatge, que a la nostra ciutat és dels més baixos, per això, el resultat final és que a la nostra ciutat es paga menys d'IBI malgrat aquest alt coeficient, que és el més baix des de 1992.

A ALCOI ES PAGA 104,18 EUROS MENYS PER PERSONES EN IMPOSTOS
Altra dada rellevant, i que es pot comprovar, és que Alcoi és una de les ciutats amb la pressió fiscal més baixes, és a dir, on menys es paga d'impostos per habitant. Estem per davall de la mitjana de ciutats de més de 50.000 habitants, de la provincial i de la nacional. La mitjana a Alcoi és de 586 euros, enfront de 690,18 les ciutats de rang similar d'habitants i 692,94 euros de mitjana nacional.