Notícies

Publicada el dia 23/11/2023

Alcoi destinarà més de 147.000 euros en 88 ajudes a l'habitatge per a col·lectius especialment vulnerables

Seguint les bases una part és destinada per a la posada a disposició immediata d'una solució residencial i una altra està destinada a la concessió d'ajudes directes per al pagament del lloguer.

Façana de l'Ajuntament d'Alcoi

Tal com vam anunciar en el mes de juny passat, l'Ajuntament d'Alcoi destinarà 147.543,28 euros a cobrir ajudes a l'habitatge per a col·lectius especialment vulnerables, víctimes de violència de gènere, persones sense llar o que hagen patit desnonament en el seu habitatge habitual. Hui s’ha aprovat la resolució, hi ha hagut un total de sol·licituds dels quals se n'han aprovat 88, les altres 5 no complien els requisits especificats en les bases.

El pressupost procedeix íntegrament de la subvenció concedida per Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, dins del programa TECE d'ajudes per a facilitar solucions residencials a persones en situació d'especial vulnerabilitat a través de les entitats locals, corresponent a la convocatòria 2023 del Pla Estatal d'Accés a l'Habitatge 2022-2025.

Tal com marquen la bases una part és destinada per a la posada a disposició immediata d'una solució residencial i una altra està destinada a la concessió d'ajudes directes per al pagament del lloguer. D'aquesta manera, l'1,29% de l'ajuda concedida (147.543,28 €) corresponent a l'import de 1.910,00 € s'ha destinat per a la posada a disposició immediata d'una solució residencial a les persones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, víctimes de violència sexual, a persones que hagen patit desnonament del seu habitatge habitual, a les persones sense llar i a altres persones especialment vulnerables.

El 98,71 € de l'ajuda concedida (147.543,28 €) corresponent a l'import de 145.633,28 € s'ha destinat a la concessió d'ajudes directes per al pagament del lloguer, cessió d'ús o qualsevol règim de gaudi temporal admés en dret, en habitatges de titularitat pública o privada o en qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de solucionar el problema residencial de les persones beneficiàries citades en l'apartat anterior.

La regidora d'Habitatge, Teresa Sanjuán destaca que “Gràcies a aquestes ajudes, reforcem el treball que porta a terme l'Ajuntament d'Alcoi, a través de diferents iniciatives i línies de treball, per a garantir l'accés a un habitatge digne a la ciutadania en general i especialment a qualsevol persona en situació de vulnerabilitat”.