Notícies

Publicada el dia 30/11/2023

La reforma de la casa consistorial optimitzarà la seua eficiència energètica i l’aïllament tèrmic i acústic

L'actuació suposa una inversió de 275.759 euros, està cofinançada amb Fons FEDER de la Unió Europea i afecta també a l'edifici administratiu adjacent, amb façanes a la plaça de Dins i al passatge de Sant Llorenç

Reforma façana Ajuntament

Ja estan en marxa les obres de rehabilitació de la casa consistorial i del seu edifici administratiu, que s'estan duent a terme amb l'objectiu d'aconseguir una millora de l'eficiència energètica i consegüentment, una reducció de la despesa. Entre les intervencions destaca la substitució de les fusteries existents per altres noves amb triple vidre, que garantiran una reducció de la pèrdua de calor, màxim aïllament acústic, resistència al vent i impermeabilitat.

L'actuació s'inclou en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI-Alcoidemà) i suposa una inversió de 275.759 euros, dels quals el 50% (137.879,50 euros) està cofinançat a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 2014-2020 (FEDER).

S'ha començat actuant en la façana del passatge de Sant Llorenç, on s'està modificant el gran buit que il·lumina l'escala de l'edifici administratiu. Ací s'estan recuperant els buits originals que disposava l'edifici, de manera que es millore l'eficiència energètica del mateix i es recupere l'escala i composició de la façana original.

També s'intervindrà sobre les baranes de les finestres situades entre l’entreplanta i la planta quarta de l'edifici administratiu que actualment no compleixen l'altura mínima establida en el Document Bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat. Se substituiran aquestes baranes per altres de ferro forjat amb el mateix disseny i materials que la resta de baranes de l'edifici però complint amb l'altura mínima establida en aquest document.

Una altra part destacada del projecte és la renovació de la fusteria exterior de les façanes de l'edifici administratiu que donen al carrer Sant Llorenç, Pasatge de Sant Llorenç i Plaça de Dins, així com de la fusteria existent en els dos patis interiors. Aquesta intervenció suposa actuar en gairebé un 70% del total de superfícies de façana dels edificis i contempla la millora de les prestacions tèrmiques tant de les fusteries com dels vidres.

Ací s'està substituint la fusteria de façana que actualment és de diferents materials (de fusta, alumini i ferro) per una altra més eficient, amb la mateixa partició i utilitzant un color marró fosc que harmonitza amb la resta de fusteries de l'edifici sobre les quals no s'intervé. En particular, s'empraran fusteries amb frontissa en PVC de fulla oculta de manera que, mantenint unes prestacions elevades en eficiència energètica, presenten una proporció de marc sobre el buit el més reduïda possible.

En un segon bloc d'actuacions, l'objectiu és la millora de la impermeabilització de la coberta de l'edifici en dues zones puntuals en les quals actualment existeixen filtracions. S'actuarà sobre una xicoteta coberta plana situada sobre la zona on se situa l'ascensor de la casa consistorial, que presenta unes patologies de filtracions d'aigua de pluja a causa de problemes en les trobades amb la impermeabilització.

També s'actuarà en la baixant situada a la cantonada de l'edifici entre el carrer Sant Llorenç i la Plaça d’Espanya que presenta filtracions i diverses taques d'humitat, possiblement a causa d'una falta de manteniment d'aquesta. A més s'aprofitarà per a substituir la fusteria metàl·lica exterior de la torreta, a causa del mal estat de conservació en el qual es troba.

Pel que respecta a la millora de la impermeabilització de la coberta plana, l'actuació no consisteix en una demolició i substitució a l'ús, sinó que els treballs es duran a terme mantenint l'element estructural i el sistema constructiu existent i sense alterar l'actual configuració.

La regidora d'Urbanisme, Vanessa Moltó, destaca que “aquest projecte és una inversió fonamental per a la preservació del patrimoni i la millora de l'eficiència energètica a la Casa Consistorial d'Alcoi. Gràcies al suport de la Unió Europea, a través dels Fons FEDER i amb el compromís de l'Ajuntament, avancem cap a un futur més sostenible i eficient”.