Notícies

Publicada el dia 12/12/2023

L’Ajuntament d’Alcoi rehabilita l’Ermita de la Font Roja

La Diputació d’Alacant finança el 50% dins del pla de rehabilitació de monuments municipals i esglésies. Recordem que les subvencions només es poden dedicar al que marquen les bases

Façana rehabilitada de l'ermita de la Font Roja

L’Ajuntament d’Alcoi ha portat a terme les actuacions necessàries per a la Millora de l'Ermita de la Font Roja. Aquestes obres es van sol·licitar a través de la convocatòria de subvencions a ajuntaments de la província d'Alacant, per a la rehabilitació de monuments de titularitat municipal i esglésies que atorga fins al 50% per a ciutats majors de 50.000 habitants, i és el que ha aconseguit el nostre Ajuntament. La Institució provincial aporta 23.773,70 euros.

L’actuació ha consistit en el condicionament i millora de l’Ermita Font Roja. Amb aquesta finalitat fan distints treballs com la reparació de cobertura de teules, reparació de fissura exterior, tractament d'humitats, reparació de paviment, pintura, xarxa elèctrica, baixant exterior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formació de rampa en l'accés a l'ermita amb revestiment exterior de seguretat antilliscant, entre d’altres.

«Són unes obres necessàries per evitar el deteriorament de l’Ermita, un lloc emblemàtic d’Alcoi que hem recuperat perquè tant la gent d’Alcoi com els nombrosos visitants de la Font Roja el puguen gaudir», ha destacat el regidor de Festes, Jordi Martínez.

HISTÒRIA DE L’ERMITA

Des de l'any 1653, s'han construït successivament tres ermites en la Font Roja sota l'advocació de la Verge dels Lliris i Sant Felip Neri com copatró. La primera va ser inaugurada el 21 d'agost de 1663 i reparada els anys 1720 i 1740. En 1742, l'arquebisbe de València ordena el tancament de l'ermita a causa del seu mal estat de conservació.

La primera pedra de la segona ermita va ser col·locada el dia 29 de juny de 1743 i va ser beneïda el dia 20 de juliol de 1744. En aquestes obres es va eixamplar l'hostal, sent el mestre d'obres Mauro Carbonell. Aquesta segona ermita va durar fins a l'any 1884, acordant-se la seua demolició per l'estat de ruïna que presentava.

El dia 21 de juny de 1886 es va col·locar la primera pedra de l'ermita actual inaugurant-se el diumenge 14 de juny de 1891. En aquesta època és quan es va construir la carretera d'accés a la Font Roja.

Dins de l'ermita es troba un conjunt escultòric que representa la Mare de Déu dels Lliris i a Sant Felip Neri, així com una còpia de l'església de Sant Maure i Sant Francesc. El conjunt original era obra de l'escultor valencià José Esteve Bonet, per encàrrec d'Antoni Bonaventura Guerau i va ser entregat el 28 d'abril de 1765. Desgraciadament tots dos conjunts van ser destruïts durant la guerra civil. Després de la guerra es van realitzar dues noves talles a càrrec de l'escultor valencià Enrique Galarza Moreno.

Durant més de quaranta anys s'ha cregut que era obra d'un cert José Rabasa. Aquest personatge era un marxant d'art que pagava als artistes i signava les seues obres. Totes dues escultures van ser restaurades per Juan Rufino Sanjosé en la dècada dels '90.