Notícies

Publicada el dia 12/12/2023

L’'Ajuntament bonifica més de 900.000 euros en impostos, taxes i preus públics

Aquestes bonificacions se centren en l'objectiu de progressivitat de la tribulació municipal, el foment de l'activitat econòmica amb la implantació de nous negocis o empreses, així com per l'impuls en la utilització d'energies verdes.

Ajuntament d'Alcoi

L'Ajuntament d'Alcoi inclou en les seues ordenances fiscals una sèrie de bonificacions en els diferents impostos, taxes i preus públics que han suposat un total de 933.364,99 euros per a la ciutadania.

Aquests beneficis fiscals s'han donat especialment en l'Impost de Béns immobles, on es beneficia per exemple l'aprofitament energètic amb una bonificació del 30% de la quota íntegra de l'Impost, els Béns immobles destinats a habitatges o activitats comercials o industrials, en les quals s'instal·len sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia procedent del sol.

També hi ha hagut bonificacions en l'Impost de Vehicles de tracció mecànica. Entre altres s'han beneficiat els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els vehicles històrics o els vehicles elèctrics. Igualment, hi ha hagut bonificacions en l'IAE i l’ICIO.

Pel que respecta a les taxes hi ha bonificacions especialment a les persones amb menors ingressos en les de recollida i transport de brossa, subministrament d'aigua potable, celebració de matrimoni civil, llicència d'obertura o entrada de vehicles.

La regidora d'Hisenda, Vanessa Moltó, ha recordat que “L'Ajuntament d'Alcoi ofereix beneficis en les Ordenances Fiscals, Taxes i Preus Públics, amb l'objectiu de progressivitat de la tribulació municipal, amb les diferents bonificacions que suposen que aquells que menys tinguen menys aporten, pel foment de l'activitat econòmica amb bonificacions a la implantació de nous negocis o empreses en la nostra localitat, així com per l'impuls en la utilització d'energies verdes”.