Notícies

Publicada el dia 14/12/2023

L'Ajuntament d'Alcoi ofereix 83 places d'ocupació pública en la seua oferta per a 2023

Un total de 62 seran lliures a les quals podrà optar tota la ciutadania. L'Ajuntament elimina el grup E, que és l'escalafó més baix per a millorar les condicions del personal d'aquest grup que ascendirà al C2

Funcionaris treballan a les seues taules

L'Ajuntament d'Alcoi ha publicat recentment la seua oferta d'ocupació pública amb un total de 83. Cal recordar que els Pressupostos Generals de l'exercici 2023 restringeixen la incorporació de nou personal, excepte la qual puga derivar-se de l'execució de processos selectius corresponents a Ofertes d'Ocupació Pública d'exercicis anteriors o per a complir amb la taxa de reposició, és a dir per a cobrir baixes que generalment es donen per jubilació o excedència.

Per a cobrir la taxa de reposició que marca l'estat, que el 120% en els sectors prioritaris i del 110% en els altres sectors, així com el 125% en les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Cossos de Policia Autonòmica i Policies Locals, l'ajuntament tindrà 17 places lliures, 2 interadministratives, 9 internes, 1 interna interadministrativa i 9 de mobilitat.

A més, l'Ajuntament tindrà una oferta extraordinària tal com estableixen en les seues bases els Pressupostos Generals per a tractar de reduir la interinitat dels empleats, oferint un total de 45 places lliures.

Amb el compliment d'aquesta Oferta extraordinària i les aprovades prèviament, pendents en part de la seua execució, aquest Ajuntament únicament mantindrà el personal interí nomenat durant el vigent exercici, que en aquests moments ascendeix a un total de 13 persones, rebaixant el nivell d'interinatge fins al 2,7% sobre el total de la plantilla ocupada. Estant sempre per davall del 8% que marca la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

A més cal recordar que el regidor de Personal, Alberto Belda, va acordar amb els sindicats en la negociació de 2021 es van incloure 58 places del subgrup C2 amb la finalitat de promocionar al personal d'aquest Ajuntament que pertany a l'antic grup E, grup a extingir de conformitat amb la normativa actual (TREBEP). Un total de 30 persones s'han presentat a la convocatòria, havent superat l'exercici previst en les bases 29 persones. Amb aquest procés, l'Ajuntament ha reduït considerablement el personal adscrit a l'antic grup E, per al qual no es requeria cap titulació, quedant les places ocupades en situació de “a extingir”. És important tindre en compte que no existia cap obligació legal de fer aquest procés, però que la voluntat del Govern Municipal era millorar les condicions salarials d'aquestes persones, l'escalafó més baix que milloraran en passar de l'E a C2. Així mateix, el Govern Municipal preveu realitzar una nova convocatòria perquè el personal que no ha pogut optar a aquesta, ja siga per no complir algun requisit o per algun altre motiu personal, puguen examinar-se per a promocionar al nou grup de classificació.

“Aquesta oferta d'ocupació és de les més potents dels últims anys, juntament amb l'oposició que vam fer de Policia i la que tenim ara en marxa d'Administratiu amb 25 places, al final el que deixa en evidència és la voluntat sempre del Govern Municipal per lluitar per la no interinitat del personal, és a dir donar-los estabilitat als funcionaris de l'Ajuntament d'Alcoi millorant les seues condicions laborals amb un objectiu que és el de donar un millor servei a la ciutadania, com millor estan els funcionaris, millor servei donen, però sempre amb la responsabilitat de l'equilibri econòmic”, ha destacat el regidor de Personal, Alberto Belda.

Recordem, que l'Oferta d'Ocupació Pública segons indica la llei ha de negociar-se amb els representants sindicals referent a preparació i disseny dels plans d'oferta d'ocupació pública i d'aquesta manera s'ha tractat el tema en Taula General de Negociació en data 23 de novembre de 2023, sent aprovada la proposta pels sindicats CCOO i STAS-IV, havent votat en contra UGT.