Notícies

Publicada el dia 19/12/2023

L'Ajuntament d'Alcoi duu a terme la restauració de ‘Apunte’ de Fernando Cabrera Cantó

Els treballs han sigut duts a terme per la Graduada en Conservació i Restauració de Béns Culturals, Àngela Molina Vañó, qui està treballant com a becària en el Museu Arqueològic Camilo Visedo Moltó. L'actuació ha permés que es puga apreciar la tècnica i l'àmplia paleta cromàtica utilitzada per l'artista i alguns detalls com la flor del tocat, la signatura i la pinzellada.

Quadre Apunt restaurat i sense restaurar

L'Ajuntament d'Alcoi està treballant per a recuperar i restaurar el seu important patrimoni cultural. En concret, recentment ha finalitzat a Graduada en Conservació i Restauració de Béns Culturals, Àngela Molina Vañó, qui està treballant com a becària en el Museu Arqueològic Camilo Visedo Moltó.

L'obra ingressa en el taller de restauració del Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo Moltó d’Alcoi el 17 de novembre del 2023.

L'objectiu principal de la intervenció era el de l'estabilització d'una zona concreta dels estrats pictòrics i l'eliminació del vernís no original.

Abans de dur a terme el procés de restauració van fer diferents proves de sensibilitat. El primer tractament que es va portar a cap, va ser el de neteja, començant una neteja mecànica, retirant les partícules de pols i brutícia superficial depositada, en anvers i revers, mitjançant una brotxa de truja suau.

Després de la neteja de tots els aspectes es va passar a la consolidació dels estrats pictòrics. Les pèrdues dels estrats pictòrics es concentraven únicament en la zona superior dreta, per la qual cosa es va procedir a dur a terme una consolidació puntual. Les proves prèvies van aportar la informació necessària per a seleccionar l'adhesiu i el mètode d'aplicació. Donades les característiques de la pintura i el seu estat de conservació, es fa una fixació i consolidació d'eixa zona de l'anvers.

Després es va passar a l'estucat, reintegració i envernissat. Finalment, amb la finalitat de condicionar i protegir el marc de fusta se li va aplicar una capa de cera de microcristal·lina diluïda amb White Spirit (1:1) per a la seua conservació futura.

De tot el procés cal destacar que l'actuació ha permés que una vegada eliminat el vernís oxidat es puga apreciar la tècnica i l'àmplia paleta cromàtica utilitzada per l'artista i alguns detalls com la flor del tocat, la signatura i la pinzellada utilitzada per a la carnació ocults sota la gruixuda capa de vernís. Així mateix, s'ha aconseguit revelar la vibració de la colorimetria inicial de l'obra.